[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  23-04-2014 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 55. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 56 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


•    “Ergenekon Komplosu” ve AKP- Cemaat İttifakı

•    Düz ve Basit Mantıkla Teori Çürütülemez

•    AKP ve KDP’nin Stratejik Açmazı : PKK’nin Ortadoğu'da Önlenemez Yükselişi

•    Fetullah Gülen Cemaati ve AKP’den Devlete Büyük Komplo

"ERGENEKON KOMPLOSU" VE AKP-"CEMAAT" İTTİFAKI


 
AKP ve Fetullah Gülen Cemaati arasındaki çatışma ve anlaşmazlığın doğasını anlayabilmek için,bu iki gücün geçmişteki ittifaklarının politik çerçevesini ve bu çerçevenin gerçekleştirmiş olduğu bazı somut politikaları anlamak gerekmektedir.

Recep Tayip Erdoğan bir çok kez, "bu yola" çıktıkları zaman ölümü göze aldıklarını ve "kefenlerini üzerlerinde taşıdıkları"na dair bir çok söylemde bulunmuştur.Dışarıdan bakan sıradan bir insan,Erdoğan'ın bu söylemler ile "Türkiye'nin demokratikleştirilmesi sürecinde"  kendisine karşı gerçekleşebilecek olası suikast ve sabotajları kastettiği algısına kapılabilir. Aslında Erdoğan'ın bu söylemler ile kastettiği şey başkadır.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 56 (2) }
| Devrimci Bülten

DÜZ VE BASİT MANTIKLA TEORİ ÇÜRÜTÜLEMEZ


Teslim TÖREKonuya girmeden belirteyim: ben APO’ yu savunmak için bu tartışmaya girmedim. Buna ne APO’ nun gereksinimi var ne de benim. Üstelik APO`yu savunacak binlerce hatta milyonlarca Kürt var. O nedenle de benim savunmama hiç bir gereksinimi yoktur.

Bu yazıyı: “bilim adamlığı” adına karışık bir takım kafaların tam da savaşın ortasındaki Kürt Halkında moral bozukluğu yaratmaya çalışan bir zihniyeti teşhir etmek için yazıyorum. Kürt Halkı bütün parçalarında amansız bir mücadele veriyor. Kimi parçada silahlı mücadele, kiminde sokak mücadelesi, kiminde siyasi mücadele gibi kavganın bütün yöntemlerini uygulayarak onurlu bir mücadele sürdürüyor.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 56 (3) }
| Devrimci Bülten

AKP VE KDP'NİN STRATEJİK AÇMAZI:PKK'NİN ORTADOĞU'DA ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ


K.Erdem


I-Giriş


Belirli bir stratejiye bağlanmayan ya da kötü bir stratejiye bağlanan hesapsız taktik manevraların liderlere hep büyük siyasi bedelleri olmuştur.Siyasette stratejik değeri olmayan ya da olsa da kötü bir değeri olan anlık parlamalar, liderler için bedeli yüksek olan tutkulardır.

Bu tespit  Diyarbakır'da işbirliklerini herkesin gözleri önünde ilan eden Erdoğan ve Barzani için çok daha geçerlidir.Bu iki  lider siyasal maceralarının nasıl sonuçlanacağını kendilerinin de bilmediği bir yolda ilerlemektedirler.

Akıllı bir politik gözlemci,AKP ve KDP'nin ilişkilerini giderek stratejik bir düzeye yükseltme çabalarının altında bir panik havasının yattığını görebilir.Bu paniğin temel nedeni, Rojava'da PYD'nin stratejik konumunu sağlamlaştırması ile birlikte, PKK'nin Ortadoğu'da AKP ve KDP'ye rağmen giderek artan bir stratejik derinlik elde etmesi ama daha da önemlisi,bu stratejik derinliğin yakın gelecekte Doğu Kürdistan (Rojhilat) ile birlikte daha da gelişecek olmasıdır.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 56 (4) }
| Devrimci Bülten

FETULLAH GÜLEN CEMAATİ VE AKP’DEN DEVLETE BÜYÜK KOMPLO


K.Erdem


I-Giriş


Son dönemlerde Fetullah Gülen Cemaati ile AKP arasında giderek su yüzüne çıkan anlaşmazlık ve çatışma siyasi tartışmaların odağına oturmuş durumdadır. Bu anlaşmazlığın siyasi doğasının doğru anlaşılması ve iktidar bloku içerisindeki güç ilişkilerini nasıl etkileyeceğinin doğru tahmin edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

AKP ile Fetullah Gülen Cemaati arasındaki ilişkileri doğru anlayabilmek için,bu iki hareketin,"Ergenekon Komplosu" çerçevesinde nasıl bir araya geldiklerini ve bu temelde nasıl bir çıkar birliği oluşturduklarını anlamak temel bir öneme sahiptir.

AKP-Fetullah Gülen Cemaat'i ilişkilerini doğru çözülmeyebilmek için önce Cemaat'i doğru bir çözümlemeye tabi tutmak gerekmektedir. Cemaat'in siyasi ve toplumsal doğası doğru belirlenmeden ne bu çatışmanın doğası ne de gelecekte İşbirlikçi Tekelci Burjuvazi (İTB) içerisindeki siyasi gruplaşmalar doğru tahmin edilebilir.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 55 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER

•    Suriye’de Kimyasal Silahı Kim Kullandı?

•    AKP Hükümeti PKK’ye İkinci Cepheyi Açacak mı?

•    Kürdistan’da Devrimci Savaş ve PKK’nin Politik ve Askeri Stratejisinin Yapısı Üzerine

•    Suriye: Irak Modeline Doğru mu?
SURİYE'DE KİMYASAL SİLAHI KİM KULLANDI?Suriye'deki içsavaşta insanın kanını donduracak olaylar yaşanmaktadır. Kitle imha silahlarının kullanılarak yapılan katliamların,tarihin derinliklerinde kaldığı sanılıyordu. Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir bölge olan Guta'da, 21 Ağustos'ta kimyasal bir saldırı sonucu yaşanan katliam ile tekrar bu tür katliamların insanlığın yanı başına sokulduğu görüldü.

İşi daha da karmaşık ve korkunç bir duruma sokan,bu katliama büyük bir psikolojik operasyon ve dezenformasyon kampanyasının eşlik etmesidir.Son aylarda bu tür saldırı ve katliamlarda,önce politikacıların ama özellikle hükümet ve devlet adamlarının önderlik ettiği ve medyanın kullanılarak kitlelerin belirli bir politik amaca doğru yönlendirildiği ya da şartlandırıldığı psikolojik operasyonlar ve aldatmalar neredeyse sıradan bir metod haline geldi.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 55 (2) }
| Devrimci Bülten

AKP HÜKÜMETİ PKK'YE İKİNCİ CEPHEYİ AÇACAK MI?

K.Erdem


I-Giriş


Barış süreci başladığından beri AKP Hükmeti'nin bu süreç ile ilgili olarak kafa karıştırıcı bir çok eylemi ve söylemi oldu.Bu sürecin ilk kamuoyuna deklare edilmesinden itibaren Başbakan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ile başlayan bu "gariplikler",Paris Suikasti ile birlikte Başbakan Erdoğan'ın yapmış olduğu ve sanki "suikastin emrini ben verdim" gibi bir hava yaratan açıklamalarıyla devam etti.Daha sonra bu "gariplikler", BDP'lilere Karadeniz'de devlet destekli linç girişimi ile devam etti.

Bütün bunlar olurken devlet Kürdistan'da baraj ve yeni karakol yapımlarına hız vermeye başladı.Koruculuk sistemini lağvedeceğine daha da güçlendirmeye başladı ve el altında Hamas'a verilen desteği daha da arttırdı. Çoğunluğu devlet ve hükümet yanlısı olan Akil Adamlar Heyeti'ni ustaca PKK'ye karşı psikolojik hareketin bir aracına dönüştürdü.

Bu "gariplikler"e daha sonra başka "gariplikler" de eklendi. PKK'nin resmi olarak 8 Mayıs'ta (RT Erdoğan'ın ABD Başkanı B.Obama ile 16 Mayıs'ta yaptığı görüşmeden bir hafta önce bu çekilmeyi kararlaştırmış olması,AKP üzerinde ABD baskısını kurmaya yönelikti) çekilmeye başlamasından üç gün sonra yani 11 Mayıs'ta Suriye odaklı olduğu ileri sürülen ama büyük bir ihtimal ile AKP Hükmeti'nin El Nusra'ya sipariş ettiği ve ABD'ye Suriye noktasında baskı yapmayı ve Barış sürecini ikinci plana itmeyi hedefleyen Reyhanlı'daki terör saldırısı gerçekleşti.
|
_ _