[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  23-10-2014 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten-...
PDK Devrimci Bülten-...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 57. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 57 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER

•    “Soma Katliamı” ve Demokratikleşmenin Önemi
•    AKP-“Cemaat” Çatışması ve Buzdağının Görünmeyen Kısmı
•    HDP ve Devrim
•    AKP ve Tarihsel Hedefi
•    Türkiye Hala Batı’nın Stratejik Müttefiki mi?


"SOMA KATLİAMI" VE  DEMOKRATİKLEŞMENİN ÖNEMİManisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs'ta yüzlerce işçinin ölümüne neden olan  ve bugüne kadar daha teknik nedeni bilinmeyen maden faciası, normal bir iş kazası değil herşeyiyle bir devlet katliamıdır.

Bu tür olaylar için genellikle "perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" derler. Ancak bu sefer öyle değil, çünkü perşembe her gün önümüzdeydi ve gözümüzün içine girmişti.Soma katliamına gelene kadar bir kaç yıldan beri kaç katliam yaşandı?Saymakla bitmez.Üstelik bu katliamların ve katliam gibi olayların kaynağı da Erdoğan ve AKP hükümetiydi. Bugün birçok insan Soma'daki devlet katliamına hayret ediyor.Biz ise hayret edenlere hayret ediyoruz!
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 57 (2) }
| Devrimci Bülten

AKP-”CEMAAT” ÇATIŞMASI  VE  BUZDAĞININ  GÖRÜNMEYEN KISMI


K.Erdem


AKP ve Fethullah Gülen Cemaati arasındaki kavga ve çatışma, giderek yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının dışına taşan ve her iki kesimin geçmişte “Ergenekon Komplosu” çerçevesinde işlemiş oldukları cinayetlerin, katliamların ve kirli işlerin birbirlerinin üzerlerine yıkılmaya çalışıldığı bir çabaya dönüşmüş durumdadır.

Gülen Cemaati’nin AKP’ye saldırısının yolsuzluk ve rüşvet gibi, siyasi suikastler (örneğin Hrant Dink, Muhsin Yazıcıoğlu vs.) ile karşılaştırıldığında “en alt düzeyden” başlatılmasının bir anlamı vardır. Bununla birlikte RT Erdoğan ve AKP’nin de olayı bu çerçevenin dışına taşırmayan ve çatışmayı sadece illegal örgüt ve casusluk gibi ithamlar çerçevesinde tutan tutumunun da bir anlamı vardır. Her iki taraf ilk başlarda çatışmayı bu çerçevede tutmaya özen göstermiş ve birbirlerine dolaylı olarak şantaj yaparak bir uzlaşma anında en iyi pozisyonu elde etmek istemişlerdir.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 57 (3) }
| Devrimci Bülten

HDP VE DEVRİM

K.Erdem


I – Giriş


Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) bağrında 27 Ekim 2013 tarihinde yapılan kongre ile ortaya çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP), birçok açıdan analiz edilmesi gereken politik bir fenomendir.

HDP hem toplumsal ve siyasal bileşenleri hem örgütlenmesinin özgünlüğü hem de ortaya çıktığı politik konjonktür bakımından ilginç özelliklere sahiptir.

Türkiye Devrimci Hareketi (TDH) açısından HDP’nin teorik ve politik analizi ve ona karşı politik tutum sorunu önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada doğru bir politik tutum ancak HDP’nin politik karakteri teorik olarak doğru bir şekilde ortaya konulduğu zaman mümkündür. Bu yapılmadığı taktirde HDP noktasında bazı politik yanılsamalar kaçınılmaz hale gelir ve hatta tasfiyeci anlayışın daha da güçlenmesine dahi neden olabilir.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 57 (4) }
| Devrimci Bülten

AKP VE TARİHSEL HEDEFİ

K.Erdem


I-Giriş


Son dönemlerde bir çok kesim tarafından doğal olarak, AKP'nin tam olarak ne yapmak istediğiyle ilgili olarak  bir çok soru sorulmakta ve buna cevap aranmaktadır.AKP ardarda birbiriyle çelişkili bir çok politikayı uygulamaya çalışmaktadır.Bir yandan AB'ye üye olma politikasını dillendirmeyi devam ederken; öte yandan daha baskıcı ve otoriter bir politikayı uygulamaktan çekinmemektedir.Aynı durum Çözüm ya da Barış sürecinde de görülmektedir. Bir yandan Kürt sorununun barışcıl çözümünden bahseden Erdoğan ve AKP hükümeti, diğer yandan süreci ilerletmeyen tam tersine PKK'ye karşı bir "topyekün savaşa” hazırlandığı izlenimini veren bir politika izlemektedir.

Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta,bu politikaların belirli bir tarihsel hedef ve bu hedefe varmak için uygulanan bir stratejiden kaynaklanıp, kaynaklanmadığıdır. AKP'nin hareket tarzı anlaşılmayana kadar,onun politik aldatmalarına düşmek kaçınılmazdır.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 57 (5) }
| Devrimci Bülten

TÜRKİYE HALA BATI'NIN STRATEJİK MÜTTEFİKİ Mİ?


K.Erdem


Türkiye'nin Batı Emperyalistleri ile ilişkilerinin AKP iktidarının karakteri temelinde tekrar ele alınması ve irdelenmesi gerekmektedir. AKP'nin bir politik aldatma temelinde hareket etmesi ve temel stratejik yönelimini gizlemesi,görünen ilişkilerin, gerçek tarihsel ilişkileri yansıtmadığı anlamına gelmektedir.Bundan dolayı görünen ilişkilerin arka tarihsel planına geçerek ve bu arka planının anlaşılması temelinde görünen ilişkilerin tam olarak yerli yerine oturtulması gerekmektedir.
    
Bugün aklı başında hiçkimse,emperyalist sistemin bağrında emperyalist bir paylaşım savaşının yaşandığı gerçeğini inkar edemez.Buna bir tür Üçüncü Dünya Savaşı da denebilir.Bu emperyalist paylaşım savaşının başını bir taraftan ABD  çekmekte, diğer taraftan da Rusya çekmektedir.Yine ABD'yi AB ve İsrail izlemekte,Rusya'yı da Çin ve İran izlemektedir. Bu iki emperyalist grup böylece dünyanın dört bir yanında bir paylaşım ve nüfuz mücadelesine tutuşmuş durumdadır.
|
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 56 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


•    “Ergenekon Komplosu” ve AKP- Cemaat İttifakı

•    Düz ve Basit Mantıkla Teori Çürütülemez

•    AKP ve KDP’nin Stratejik Açmazı : PKK’nin Ortadoğu'da Önlenemez Yükselişi

•    Fetullah Gülen Cemaati ve AKP’den Devlete Büyük Komplo

"ERGENEKON KOMPLOSU" VE AKP-"CEMAAT" İTTİFAKI


 
AKP ve Fetullah Gülen Cemaati arasındaki çatışma ve anlaşmazlığın doğasını anlayabilmek için,bu iki gücün geçmişteki ittifaklarının politik çerçevesini ve bu çerçevenin gerçekleştirmiş olduğu bazı somut politikaları anlamak gerekmektedir.

Recep Tayip Erdoğan bir çok kez, "bu yola" çıktıkları zaman ölümü göze aldıklarını ve "kefenlerini üzerlerinde taşıdıkları"na dair bir çok söylemde bulunmuştur.Dışarıdan bakan sıradan bir insan,Erdoğan'ın bu söylemler ile "Türkiye'nin demokratikleştirilmesi sürecinde"  kendisine karşı gerçekleşebilecek olası suikast ve sabotajları kastettiği algısına kapılabilir. Aslında Erdoğan'ın bu söylemler ile kastettiği şey başkadır.
|
_ _