[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  22-06-2017 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 66. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 66 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Tek Adam ve Tek Parti Diktatörlüğü

2-Rus Büyülelçisi’nin Öldürülmesi ve Erdoğan’ın Putin’i Sırtından Bıçaklaması

3-Erdoğan’ın “15 Temmuz Darbesi” ve Kemalistlerin Sefaleti

4-Dönemin Ayırıcı Çizgileri ve Siyasal Askeri Eylemimiz (HBDH)TEK ADAM VE TEK PARTİ DİKTATÖRLÜĞÜ


Erdoğan ile AKP ve faşist Kemalist generaller,   15 Temmuz'da , kendi ajanları ve Gülen Cemaati'nden devşirmiş oldukları ajanlar ile "sahte bir darbe" planlayarak ve bu darbeyi ezme görünümü altında da, asıl "kendi darbeleri"ni gerçekleştirmişlerdir.Tamamen psikolojik savaş tekniği üzerine oturtulan "Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbesi", aynı zamanda, Tek Adam ve Tek Parti Diktatörlüğü'nün önündeki engelleri de fiilen ortadan kaldırmıştır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 66 (2) }
| Devrimci Bülten

RUS BÜYÜKELÇİSİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ VE ERDOĞAN'IN PUTİN'İ SIRTINDAN BIÇAKLAMASI

K.Erdem


Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim ve sonra da iddiamızı ispatlamaya çalışalım. 19 Aralık günü bir Sanat Galerisi'nde sırtından vurularak öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un katili, bizzat Türk devleti ve emri veren kişi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün mesele insanların Erdoğan'ı yeterince tanımaması ve onun hareket tarzını çözememesidir.İşin ilginç tarafı Putin de katilin Erdoğan olduğunu biliyor! 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 66 (3) }
| Devrimci Bülten

ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ DARBESİ VE KEMALİSTLERİN  SEFALETİ (I)

K.Erdem Erdoğan'ın 15 Temmuz Komplosu'nun temel amacı, Gülen Cemaati'ne karşı savaş görünümü altında, devlet ve toplumda büyük tasfiyeler gerçekleştirmek ve bu tasfiyeleri yeni bir faşist rejimin inşasına bağlayarak,bu zaman zarfında, MHP'yi tam AKP'ye bağlamak,CHP'yi tarafsız hale getirmek ve devrimci-demokratik hareketi de kapsamlı bir şekilde bastırmaktır.Muhalefetin bu kapsamlı bölünüşü ve tamamen dirençten düşürülmesinde, Erdoğan ve AKP tarafından Kemalistlerin manipülasyonu ve aldatılması temel bir yere sahiptir. Bu nokta anlaşılmadan , 15 Temmuz Komplosu'nun ve bu temelde Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbesi'nin mantığı anlaşılmaz.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 66 (4) }
| Devrimci Bülten

ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ DARBESİ VE KEMALİSTLERİN  SEFALETİ (II)


K.Erdem 

 


Osmanlı devletinin stratejisinin ikinci aşaması, diplomasiyi etkili bir şekilde kullanarak, Anadolu'daki Ankara Hükümeti içerisinde beliren "Osmanlı Güçleri"nin, düşmanlar ile aynı anda karşı karşıya gelmesine engel olmaktı. Bu haliyle bu mücadele biçimi, PKK'nin bugün uygulamış olduğu mücadele biçimine benzemektedir.PKK'nin bugün  Kürdistan'ın farklı cephelerindeki  (Kuzey-Türkiye, Batı-Suriye ve Doğu-İran) savaşları, birbirlerine bağlamasına benzer bir şekilde, Osmanlı da farklı savaş cephelerini özellikle aldatma taktiklerini kullanarak birbirlerine bağlıyordu.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 66 (5) }
| Devrimci Bülten

DÖNEMİN AYIRICI ÇİZGİLERİ VE SİYASAL-ASKERİ EYLEM ÇİZGİMİZ*


Süreç İrade Kırma Savaşı Biçiminde İlerliyor


Siyasal askeri eylem çizgimizi, dönemin ve siyasal durumun ayırıcı çizgilerinden ayrı düşünemeyiz. Faşist rejimin “ez ve çöz” politikası doğrultusunda herşeyini ortaya koyduğu bir süreçten geçiyoruz. Hangi yönde ve nasıl gelişeceğinden bağımsız olarak, bu süreç, irade kırma savaşı biçiminde sürüyor. Siyasi gelişmelerin niteliği ve yönü, HBDH’nin öngörülerini doğruladı. Siyasal mücadelede devrimin ihtiyaçlarından hareket eden HBDH, siyasi mücadele anlayış ve tarzında süreklilik çizgisinde durdu; bir yandan, kendisini örgütlerken, bir yandan da eylemsel bir süreci geliştirmeye çalıştı. Siyasal mücadele anlayış ve tarzına uygun bir siyasal askeri hatta ilerlemeyi, fedai devrimcilik çizgisinde yürümeyi önemsedi.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 65 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1-Erdoğan’ın “15 Temmuz Darbesi” ve Uzun Bıçaklar Gecesi

2- Erdoğan’ın Darbe Tezgahı ve Siyasal İktidarın Tam Fethi

3-Erdoğan’ın “15 Temmuz Komplosu” ve “Kürt Tehciri”

4-Sivas Katliamı, Aleviler ve AKP-IŞİD İttifakı

5-AKP-Cemaat İttifakının Ergenekon Komplosu ve  Enver Paşa Darbesi (II)
ERDOĞAN'IN "15 TEMMUZ DARBESİ" VE "UZUN BIÇAKLAR GECESİ"


Eğer Hitler yaşasaydı hiç kuşkusuz Erdoğan'ı kıskanırdı.Çünkü Erdoğan Hitler'in  faşist yöntemlerini o kadar geliştirmiştir ki, 15 Temmuz'da neredeyse kusursuz denebilecek bir "üstü örtülü" darbe gerçekleştirmiştir.


15 Temmuz'da Cemaat'in Ordu içerisindeki kadroları bırakalım darbe yapmayı, buna teşebbüs dahi etmemişlerdir.Olan biten Erdoğan ile AKP ve Ordu içerisindeki Kemalist faşistlerin birlikte, "kendilerine darbe yapılıyormuş" görünümü vererek, Cemaat'in kadrolarını ve her iki kesimin bütün düşmanlarının tasfiye edildiği bir "üstü örtülü" darbedir.

 

 

|
_ _