[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  26-09-2016 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 64. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 64(1) }
| Devrimci Bülten

 


İÇİNDEKİLER

 

 

1-Başkanlık Sistemi ve Yasal Muhalefetin Tasfiyesi

2-Rojava Devrimi ve Pasif Devrim-II

3-Devrimci Hareket ve İdeolojik Mücadelenin Önemi

4-Modern Türkiye’nin “31 Mart Olayı” ve “Enver Paşa Darbesi”-I

5- Halkların Birleşik Devrim Hareketi


 

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YASAL MUHALEFETİN TASFİYE


 

İktidarının ilk yıllarından Gezi Direnişi'ne kadar liberal bir örtü altında gizli bir şekilde, ama Gezi Direnişi'nden  sonra ise açık bir şekilde Tek Adam Diktatörlüğü'ne yürüyen Recep Tayyip Erdoğan, bu hedefine Başkanlık Sistemi ile varmak istemektedir.Ama Başkanlık Sistemi hedefi ise yeni bir faşist rejimin inşası ile elele gitmektedir.İlginç bir şekilde Erdoğan'ın bu Tek Adam Diktatörlüğü'ne yürüyüşü karşısında , bütün yasal ve yasadışı muhalefet çaresiz bir görüntü sergilemektedir.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 64(2) }
| Devrimci Bülten

ROJAVA DEVRİMİ VE PASİF DEVRİM-II (I)


K.Erdem


Sovyetler Birliği'nde Stalin'in başında bulunduğu  "Bürokratik Oligarşik Diktatörlük" , III.Enternasyonal aracılığıyla ve Leninizm örtüsünü kullanarak, başta Avrupa Devrimci Hareketi olmak üzere, Dünya Devrimci Hareketi'ni Sovyet Devleti'nin dış politikasının uzantısı durumuna getirdiği ve bu temelde komünist partilerini bürokratik ve ideolojik olarak zayıf bir konuma sürüklediği bir dönemde, belki de İtalyan faşizminin duvarları Antonio Gramsci için, bu bürokratik etkiden korunmak ve özgür bir iradeyle yeni bir teorik disiplin geliştirmek için koruyucu bir kalkan olmuştur.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 64(3) }
| Devrimci Bülten

ROJAVA DEVRİMİ VE PASİF DEVRİM-II (II)


K.ErdemRusya'nın Doğu ve Batı'sı arasındaki fark kapitalist gelişmişlik farkıydı. Kapitalist üretim ilişkilerinin kırlara daha tam derinlemesine nüfuz etmediği ve köylülüğü tam parçalayıp, ayrıştırmadığı ve bu temelde kentsel nüfusu geliştirmediği yerlerde, sivil toplum olgusu zayıftı. Ama Rusya'nın Avrupa'ya yakın Batı kesimlerinde, kapitalizmin gelişmiş olmasıyla bağlantılı olarak sivil toplumculuk daha gelişmiştir

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 64(3) }
| Devrimci Bülten

DEVRİMCİ HAREKET VE İDEOLOJİK MÜCADELENİN ÖNEMİ

K .Erdem


Devrimci hareket ideolojik mücadeleye ve bu mücadelenin yetkinleştirilmesine gereken önemi ve dikkati yeterince vermekte midir? Bu soruya olumlu bir yanıt vermek ne yazık ki mümkün değildir. 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 64(4) }
| Devrimci Bülten

AKP VE FETHULLAH GÜLEN CEMAATİ İTTİFAKI'NIN ERGENEKON KOMPLOSU: MODERN TÜRKİYE'NİN "31 MART OLAYI" VE  "ENVER PAŞA DARBESİ" (I)

K.Erdem


 

AKP-Gülen Cemaati İttifakı'nın  Ergenekon Komplosu'nu ve bu komplonun karakterini ve toplumsal yapısını daha iyi kavramak için, bu komployu Türkiye tarihinin başka bir dönemiyle karşılaştırarak ele almak iyi bir yöntem gibi gözükmektedir.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 64(5) }
| Devrimci Bülten

HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ (HBDH)


Temel Amaç ve İlkeler


Sovyetler Birliğinin çözülüşünün ardından, dünyayı yeniden paylaşmak isteyen emperyalistler, krizin derinleştiği koşullarda, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. Uygulanan emperyalist politikalardan dolayı Ortadoğu’daki statüko kesin bir şekilde sürdürülemez hale geldi. Bu yüzden de, uluslararası tekelci sermaye güçleri kendi çıkarları doğrultusunda Ortadoğu’yu ve bölgeyi yeniden dizayn etmek istemektedir.

|
_ _