[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  08-04-2020 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PKK ve ORTADOĞU DEVR...
EKİM DEVRİMİ’NİN AN...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| 74


 74. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site,  devamı...


KİTAPLAR

http://www.komunistdunya.org/kitaplar/kitap.jpg

EMPERYALİZM VE TÜRKİYE (K. Erdem)

EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (K. Erdem)

PKK ve ORTADOĞU DEVRİMİ (K. Erdem)

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 74 (1) }
| Devrimci BültenİÇİNDEKİLER

1- AKP’NİN YENİ FAŞİST REJİMİ VE “İLİŞTİRİLMİŞ MUHALEFET” HEDEFİ
2- TÜRKİYE’NİN “BARIŞ PINARI OPERASYONU” VE “BÜYÜK FOTOĞRAF”
3- ABD TÜRKİYE’Yİ NEREYE DOĞRU ÇEKİYOR?
4- PKK’NİN STRATEJİK AÇMAZI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE

AKP’NİN YENİ FAŞİST REJİMİ VE “İLİŞTİRİLMİŞ MUHALEFET” HEDEFİ

AKP muhalefetten ne istiyor?
 
Bütün demokratik hakların ortadan kaldırılmasının, Meclis’in pratikte feshedilmesinin, “emir-komuta yargısı”nın kurulmasının, MİT aracılığıyla muhalefete karşı psikolojik operasyonlar düzenlenmesinin hedefi AKP’nin yeni faşist rejimine “iliştirilmiş bir muhalefet”in yaratılmak istenmesidir ya da muhalefetin iktidarın istediği sınırlar içerisine çekilmesidir.
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 74 (2) }
| Devrimci BültenTÜRKİYE’NİN “BARIŞ PINARI OPERASYONU” VE “BÜYÜK FOTOĞRAF”
K. Erdem


Bir olayın analizinde en büyük tehlike, olayın anlık yapısına fazla takılarak “büyük fotoğrafı” yani genel stratejik ilişkilerin yapısını unutmak ve gözden kaçırmaktır. Bu tehlike bugün Türkiye’nin Suriye’deki ama özellikle de Rojava’daki operasyonu için fazlasıyla geçerlidir.
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 74 (3) }
| Devrimci BültenABD TÜRKİYE’Yİ NEREYE DOĞRU ÇEKİYOR?
K. Erdem

 
Türkiye’nin ABD ile anlaşma çerçevesinde Suriye’de icra ettiği Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda yeni ABD yönetiminin bölgesel planlarını da deşifre etmiştir. Büyük devletler hiçbir zaman, belirli bir strateji oluşturmadan taktik adım atmazlar. Bugün Rojava’nın bir kısmının ABD tarafından Türkiye’ye verilmesi planı, önceden belirli bir stratejiye göre planlanmış bir adımdır. Bu strateji ise daha Trump seçilmeden önce oluşturulmuştur.
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 74 (4) }
| Devrimci BültenPKK’NİN STRATEJİK AÇMAZI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE
K. Erdem

 
Türkiye’nin Rojava’daki son Barış Pınarı işgal operasyonu ve Türkiye-ABD anlaşması, PKK’nin ama özellikle de PKK’nin Kandil Yönetimi’nin, uzun zamandan beri uygulamış olduğu yanlış politikalardan dolayı stratejik bir açmaz içerisine düştüğünü de göstermektedir. ABD’nin kendi İran politikası için Türkiye’nin Rojava’nın bir kısmına girmesine göz kırpmasından sonra,Türkiye anlaşmalı bir şekilde Rojava’nın bir kısmını işgal etmiştir. Bu durum yeni bir dönüm noktası olup, PKK’ye yeni bir stratejik yönelim dayatmaktadır. Hareketin bu yeni stratejik yönelimi yapamadığı durumda,1999’dan daha büyük bir stratejik darbe ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.
|
_ _
{  EMPERYALİZM VE TÜRKİYE (KEMAL ERDEM) }
| Kitap - Broşür PDF
İçindekiler

ÖNSÖZ

1-Küreselleşme ve Uluslararası Sistemin Dönüşümü

2-Küreselleşme ve Bölgesel Pazarlar   

3-Küreselleşme ve Türkiye  
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 73 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER

1- YEREL SEÇİMLER VE AKP’NİN KAOS TAKTİĞİ
2- AKP’NİN YEŞİL SERMAYEYİ BÜYÜTME POLİTİKASI VE “TALANCI KAPİTALİZM”
3- “DEMOKRATİK MODERNİTE” VE “DEMOKRATİK ULUS” DEVRİMLERİ
4- KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI SİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜ

YEREL SEÇİMLER VE AKP’NİN KAOS TAKTİĞİ

31 Mart Yerel Seçimleri iyi analiz edildiği taktirde, bir çok sorunun cevabını da içerisinde barındırdığı görülecektir. Bu sorulardan ilki, “AKP’nin seçim ile iktidarı bırakıp, bırakmayacağı” sorusuydu, ki 31 Mart Yerel Seçimleri AKP’nin seçim yolu ile iktidarı bırakmayacağı ve iktidarda kalmak için gerekirse ülkeyi bilinçli bir şekilde kaosa ve iç savaşa götürebileceği gerçeğini ortaya çıkardı. Ama iktidarda kalmak için Erdoğan ve AKP’nin manevra alanı sanıldığından da geniştir.
|
_ _