[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  25-05-2018 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
PKK ve ORTADOĞU DEVR...
EKİM DEVRİMİ’NİN AN...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| 69


 69. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site,  devamı...


KİTAPLAR

http://www.komunistdunya.org/kitaplar/kitap.jpg

EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (K. Erdem)

PKK ve ORTADOĞU DEVRİMİ (K. Erdem)

|
_ _
{  PKK ve ORTADOĞU DEVRİMİ (K. Erdem) }
| Kitap - Broşür PDFİÇİNDEKİLER

I-Önsöz

II-PKK’nin Ateşkesinin Politik ve Tarihsel Çerçevesi Üzerine

1-Giriş
2-Uluslararası Emperyalizm, Ortadoğu ve PKK
3-Dünya,Bölge ve Ülke Siyasetinde Değişiklikler ve PKK’de Paradigma Değişimi
4-PKK’nin Yeni Stratejik Yapılanması ve Demokratik Cumhuriyet
5- AKP’nin 2004-2011 Arası PKK’yi Kuşatma ve İmha Politikası
|
_ _
{  EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (K. Erdem) }
| Kitap - Broşür PDFİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM-1: BOLŞEVİKLER VE EKİM DEVRİMİ
Giriş


1- Çarlık Rusyası’nın Ekonomik Yapısı ve Bolşevik Parti
2- Ekim Devrimi ve Lenin ve Bolşeviklerin Küçük-Burjuva Sosyalizmi
3- “İşçi Denetimi ve Kontrolü“ mü Yoksa “Komünist Üreticilerin Denetimi ve Kontrolü“ mü ?
4- “Politik Brest-Litovsk”un “Ekonomik Brest-Litovsk” ile Birleştirilmesi
5-  Savaş Komünizmi ve Bürokratizmin Gelişmesi
6- Savaş Komünizmi ve Sosyal Şovenizmin Gelişmesi
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Tek Adam Partisi ve Korku İmparatorluğu

2- “İmralı Notları” ve Barış Süreci (I)

3- Güney Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumu ve ABD’nin İran Politikası

4-M.Barzani’yi Kim ve Niçin Oyuna Getirdi?TEK ADAM PARTİSİ VE KORKU İMPARATORLUĞU


Son dönemde AKP içerisinde yaşanan tasfiyeler, Erdoğan'ın AKP’yi tamamen “Tek Adam Partisi”ne dönüştürmek için kolları sıvadığı anlamına gelmektedir. Devletin “AKP Devleti” haline gelmesi gibi, AKP’nin de tamamen “Erdoğan Partisi” yani tamamen kişisel olarak kendisine bağlanması süreci yaşanmaktadır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(2) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ (I) (I)

(PKK'nin Kandil Önderliği'nin Hatalarının Eleştirisi) 


K.Erdem 


I-Giriş 


7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nden kısa bir süre sonra, PKK ile Türk Devleti arasında savaşın tekrar başlamasıyla birlikte, 2013 yılının hemen başlarında ortaya çıkan Barış Süreci de son buldu. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve PKK tarafından adlandırılan Barış Süreci, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP tarafından Çözüm Süreci (ilginç bir şekilde hem silahlı hem de barışçıl çözümü çağrıştırmaktadır) olarak adlandırılmıştır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(3) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ (I) (II)

(PKK'nin Kandil Önderliği'nin Hatalarının Eleştirisi) 


K.Erdem 


IV-Abdullah Öcalan ve Yeni Tipte Devrim


Sayın Başkan Barış Süreci'nin hemen başında, HDP İmralı Heyeti aracılığıyla dışarıya şu mesajı göndermiştir: 

"Dostlarımız ve halkımız eski kalıp mücadeleleri bir kenara atmalı ve karıştırmamalı." (A. Öcalan, İmralı Notları, s.16) 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(4) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ (I) (III)

(PKK'nin Kandil Önderliği'nin Hatalarının Eleştirisi) 


K.Erdem 


Bu nokta yani burjuva yasallık içerisinde ve seçim sistemi aracılığıyla güç olma sorunu devrimci hareket tarafından pek anlaşılmamaktadır. Burjuvaziyi bir arada tutan şey seçim sistemidir ve aralarındaki tarihsel ilişkiler de bu seçim sistemi aracılığıyla oluşmaktadır.Burjuvazi kendi politik sistemini ayakta tutan seçim sisteminden vazgeçemez ve bunu yapan bir burjuva hareket ortaya çıktığı zaman, sistemin bütün dengeleri altüst olacaktır. Aynı şekilde bu burjuva yasallık içerisinde güç olan bir devrimci-demokratik harekete karşı tutum sorunu da burjuvazinin kendi arasında bir tarihsel soruna yolaçacaktır. Bu noktanın anlaşılması, Sayın Başkan'ın yeni devrim tipini anlamak için kilit önemdedir.


|
_ _