[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  13-02-2016 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 62. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 62 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1-AKP’nin Tek Parti Diktatörlüğü’ne Doğru

2- “1 Kasım Dersleri” Üzerine

3-“Ankara Katliamı” ve Silahlı Direnişi Düşünmek

4-“Paris Terör Saldırıları” : Erdoğan Avrupa’ya Terör mü İhraç Ediyor?

5-Abdullah Öcalan ve Otto Von BismarckAKP'NİN TEK PARTİ DİKTATÖRLÜĞܒNE DOĞRU


Türkiye'de bir çok politik çevre, Erdoğan ve AKP'nin Tek Parti Diktatörlüğü'ne cesaret edemeyeceklerini ve sonlarının yakın olduğunu, bıkıp ve usanmadan tekrarlamaktadırlar.Türkiye'de özellikle Ergenekon Komplosu ile birlikte, politik sistemin ağırlık merkezi ve buna uygun olan ölçü değişmişken, hala daha bunu anlamayan ve eski  ölçülerle hareket eden bu çevrelerin, 1 Kasım'da   yaşamış oldukları  hayal kırıklığı , bu anlayışları devam ettiği müddetçe ne ilk olacaktır ne de son. 1 Kasım 2015 seçimlerinin sonuçları, Erdoğan ve AKP noktasında daha "başın sonunda" olduğumuzu ortaya koymuştur. Erdoğan 7 Haziran seçimleriyle gerçekleştiremediği "Bonapartist Darbe"yi, 1 Kasım seçimleriyle gerçekleştirmiştir.


 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 62 (2) }
| Devrimci Bülten

"1 KASIM DERSLERİ" ÜZERİNE

K.Erdem 


1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ni kazanan "akıllı" olduğu için kazanmış ve kaybeden de "akılsız" olduğu için kaybetmiştir.Daha doğrusu kazanan taraf, çıkarlarının nerede olduğunu iyi görüp ona uygun taktikler geliştirmiş, kaybeden de çıkarlarının nerede olduğunu göremeyip, bundan dolayı yanlış taktikler uygulamıştır. 1 Kasım seçimlerinin sonuçları kesinlikle tesadüf değil, eğer doğru analiz edilirse (zaten bütün mesele de bu!) tamamen mantığa uygun geliştiği görülecektir.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 62 (3) }
| Devrimci Bülten

"ANKARA KATLİAMI" VE SİLAHLI DİRENİŞİ DÜŞÜNMEK 

K.Erdem 


Tarihte öyle bazı olaylar vardır ki, kendiliğinden bir tarihsel eşik oluştururlar. Bu yeni bir dönemi açan bir olay olabileceği gibi, genel bir toplumsal yangına dönüşecek olan bir kıvılcıma neden bir olay ya da genel bir bilinçlenmeye ve yeni bir ideolojik ve siyasal yönelime neden olan bir olay da olabilir. 10 Ekim 2015'te Ankara'da gerçekleştirilen katliam da işte kendiliğinden böyle bir tarihsel eşik  oluşturmaktadır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 62 (4) }
| Devrimci Bülten

"PARİS TERÖR SALDIRILARI": ERDOĞAN AVRUPA'YA TERÖR MÜ İHRAÇ EDİYOR? 


K.Erdem


Halk arasında "Şeytanın Avukatlığını Üstlenmek" olan yaygın bir  bir deyim vardır ve genellikle akla gelmeyen ihtimallere dikkat çekmek için söylenir.Bu deyim "Paris terör saldırıları" için hayli hayli geçerlidir. Bu makale somut kanıtlar üzerine oturan bir analizden ziyade, olayların soyut tarihsel ve toplumsal analizinden hareketle, somut politikaya çekilen vektörlerden oluşmaktadır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 62 (5) }
| Devrimci Bülten

ABDULLAH ÖCALAN VE OTTO VON BİSMARCK 

K.Erdem 


Hiç kuşkusuz tarih birebir aynı olayları üretmez ama birbirine benzer olayları çok üretir. Bunun temel nedeni, bazı toplumsal yasaların uzun süre yürürlükte kalması ve ancak üretim tarzı tamamen aşıldığı zaman tarih sahnesini terketmesidir. Bu zaman zarfında farklı toplumlarda farklı biçimlerde ortaya çıkan aynı yasalar, birbirlerine benzer olayların ortaya çıkmasına neden olurlar.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 61(1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


  • Erdoğan Darbesi ve Ergenekon Komplosu
  • Suruç Katliamı ve Arkasındaki Güçler
  • Siyasi ve Askeri Çizginin Birliği Ne Anlama Gelir?ERDOĞAN DARBESİ VE ERGENEKON KOMPLOSU


7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nden sonra, yaşadığımız süreç, bir tür "Erdoğan'ın Bonapartist Darbesi'nde İkinci Perde" görünümündedir. Erdoğan, Gülen Cemaati ile ittifak halinde ve Ergenekon Komplosu aracılığıyla 2006 - 2011 arası, bir tür "üstü örtülü darbe" gerçekleştirmiş ve 2011 yılından itibaren Gülen Cemaati ile ittifakını alttan alta çözerek Başkanlık biçimi altında Tek Adam Diktatörlüğü'ne doğru yönelmiştir.Cumhurbaşkanlığı seçimi ile bu Tek Adam Diktatörlüğü'ne fiilen geçmiş ve bu temelde bütün Anayasa'yı ve hukuk sistemini ya da genel olarak rejimi de kendi fiili konumuna uygun hale getirmek istemektedir. 


|
_ _