[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  14-10-2019 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PKK ve ORTADOĞU DEVR...
EKİM DEVRİMİ’NİN AN...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| 70


 72. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site,  devamı...


KİTAPLAR

http://www.komunistdunya.org/kitaplar/kitap.jpg

EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (K. Erdem)

PKK ve ORTADOĞU DEVRİMİ (K. Erdem)

|
_ _
{  Devrımcı Bülten Sayı 72 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER

1-Yerel Seçimler ve Sonrası

2-ABD’nin Suriye’den Çekilişi ve İran’ın Menzile Girişi

3- İmralı Notları ve Barış Süreci-IV


YEREL SEÇİMLER VE SONRASI 

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra ne olacak? 

AKP noktasında hiçbir şey olmayacak ama muhalefetin, özellikle de CHP ve İYİ Parti’nin içi fena karışacak. HDP’nin ise durumu farklıdır. O zaten sürekli baskı ve zulüm altındadır yani “antrenmanlı”dır. CHP ve İYİ Parti ve yine küçük ortakları Saadet Partisi, bir hayal kırıklığının üzerine bir başka hayal kırıklığını koyacaklar ve zaten iktidar blokunun (AKP ve MHP) amacı da muhalefetin tabanında bu hayal kırıklığını yayarak bir yılgınlık ve çözülme gerçekleştirmektedir.

|
_ _
{  Devrımcı Bülten Sayı 72 (2) }
| Devrimci Bülten

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLİŞİ VE İRAN’IN MENZİLE GİRİŞİ

K.Erdem


ABD’nin Suriye’den çekilişini, İran’ın etrafındaki çemberin ABD ve müttefikleri tarafından daraltılması ve de İran üzerine politik ve askeri çabaların yoğunlaştırılması olarak okumak mümkündür. Zaten Trump’ın ABD’nin Suriye’den çekilişini deklare ettiği sıralarda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin apar topar Türkiye’yi ziyaret etmesi de boşuna değildi.


|
_ _
{  Devrımcı Bülten Sayı 72 (3) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ-IV (I)

K.Erdem


XI-Kürt Halk Önderi ve AB


Öcalan'ın stratejisinde bir noktanın açığa çıkartılması ve anlaşılması önemlidir. Bu nokta Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler sorunudur. Öcalan'ın siyasi çizgisinde ve stratejisinde AB ile ilişkilerin anlamı ve yeri nedir? 

|
_ _
{  Devrımcı Bülten Sayı 72 (4) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ-IV (II)

K.Erdem


Sayın Cemil Bayık'ın KCK Eşbaşkanı olmasının anlamı, Kandil'in bir konsensüs halinde, Başkan'ın devlet karşısında çıtayı olduğundan fazla indirmeye direnecek olmasıydı. Bunun Başkan'ın stratejisi için bir felaket olacağı açıktı. Başkan Kandil'in Sayın Cemil Bayık'ı KCK Eşbaşkanı olarak önermesine bir şey demeyerek ve mecburen kabul ederek, bir şeyin altını çizerek, sayın Cemil Bayık'ı ve Kandil'i uyarmıştır: "Bir numaralı yardımcım Cemil oluyor. Acaba doğru olur mu?" 

|
_ _
{  Devrımcı Bülten Sayı 72 (5) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ-IV (III)

K.Erdem


XIV- Apoculuğun Tarihsel Yeri ve Önemi Üzerine


Abdullah Öcalan'ın birbirlerini tamamlayan  Demokratik Konfederalizm (biçim) ve Demokratik Modernite (içerik) teorilerinin en büyük eksikliği, Karl Marx'ınekonomi teorisi ile  ilişkisinin zayıflığıdır. Apoculuğun evrensel bir ideolojik akım olarak biçimlenebilmesi için,  doğru bir şekilde Marx'ın ekonomi teorisiyle ya da başka bir deyişle "Kapital" ile buluşması gerekmektedir.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 71 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER

1- Tek Adam Diktatörlüğü ve Demokratik Ulus Sorunu

2- İmralı Notları ve Barış Süreci-III

3- Liberal Reformist Siyaset ve Küçük-Burjuva Solcu Sekter Siyaset


TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜ VE “DEMOKRATİK ULUS” SORUNU


Türkiye nasıl adım adım Tek Adam Diktatörlüğü’ne sürüklendi?


Bu sorunun cevabı çok önemli olup ama çözümü o kadar da basit değildir. Belki sorun dışarıdan bakılınca basit gibi gözükmektedir ama sorunun derinliğine inince, çözümünün o kadar da basit olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sorunu bütün derinliği içerisinde ele almak ve çözümlemek devrimci-demokratik hareketin temel bir sorunudur. Bu sorun teorik olarak doğru çözülemeyene kadar, doğru bir politik çizgi geliştirmek de mümkün değildir.


|
_ _