[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  05-08-2020 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PKK ve ORTADOĞU DEVR...
EKİM DEVRİMİ’NİN AN...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| 74


 75. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site,  devamı...


KİTAPLAR

http://www.komunistdunya.org/kitaplar/kitap.jpg

EMPERYALİZM VE TÜRKİYE (K. Erdem)

EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (K. Erdem)

PKK ve ORTADOĞU DEVRİMİ (K. Erdem)

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 75 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER

1- KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİ ÜZERİNE

2- AKP’NİN DENGE SİYASETİNİN SONUNA MI DOĞRU

3- CİHATÇI TERÖRİZMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

4- “EMPERYALİZM VE TÜRKİYE” KİTABINA ÖNSÖZ


KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİ ÜZERİNE


Yeni yılın ilk günleri, dünya ve Ortadoğu için çok sıcak olaylarla başladı. ABD İran’ın en önemli ve güçlü generallerinden birisi olan  ve İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı  Kasım Süleymani’yi bir suikastle öldürdü. Çok doğal olarak, o günden beri bütün dünya bu suikastin sonuçlarını ve olası gelişmeleri tartışmaktadır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 75 (2) }
| Devrimci Bülten

AKP’NİN DENGE SİYASETİNİN SONUNA MI DOĞRU? 


Kemal Erdem


Tek konjonktürel değil ama tarihsel bağlamda da çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır ve bu gelişmelerin doğru bir şekilde belirli bir tarihsel bağlam içerisine yerleştirilmesi ve de analiz edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bütün teorik göstergeler, tarihte yaşanmış olan bir çok önemli tarihsel dönemeçlere benzer bir tarihsel dönemecin eşiğinde bulunduğumuzu göstermektedir. 


O halde bu dönem ne ile karakterizedir? 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 75 (3) }
| Devrimci Bülten

“CİHATÇI TERÖRİZM”İN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÜZERİNE


Kemal Erdem


Kısa bir süre önce ABD Başkanı Trump, IŞİD lideri El Bagdadi’nin bir ABD operasyonuyla öldürüldüğünü duyurdu. Kimsenin pek fazla bilgi sahibi olmadığı bu operasyon üzerine doğal olarak bir çok spekülasyon yapıldı. Bu da çok doğal, çünkü kimse örgütün nasıl kurulduğunu bilmemekte, lideri ise birkaç defa sadece nerede ve nasıl çekildiği bilinmeyen birkaç videoda görünmüş, alt kadroları ise hiç bilinmemekte vs. kısacası hayatın akışına ters giden çok şey var bu örgütte. Başka tuhaflıklar da var, nedense örgütün eylemleri hep ABD-İsrail cephesine yaramakta ve Suriye’deki iç savaşta yaralanan bazı militanlarının ise İsrail’de tedavi edildiğine dair söylentiler dahi çıktı. 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 75 (4) }
| Devrimci Bülten

“EMPERYALİZM VE TÜRKİYE” KİTABINA ÖNSÖZ

Kemal Erdem


Bu kitabın amacı ne bir bütün olarak kapitalist sistemi ne de onun bir biçimi olan emperyalist sistemi kapsamlı olarak analiz etmek değildir. Bunun için bir çok kitap ve çalışma zaten mevcuttur. Bu kitabın konusu, kapitalist ve emperyalist sistemin Marksist araştırmacılar tarafından çok az ele alınan bir bölümüyle ilgilidir. Bu bölüm, genel kar oranlarının eşitlenmesi ve bu eşitlenme temelinde ortaya çıkan alt ve  üst yapıdaki değişimlerin ve görüngülerin nasıl ele alınmasıyla ilgilidir. Ama bununla birlikte de kapitalizmin tarihselliğisorununu ele alarak, özellikle bu noktadaki idealist yaklaşımlardan kopmaktır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 74 (1) }
| Devrimci BültenİÇİNDEKİLER

1- AKP’NİN YENİ FAŞİST REJİMİ VE “İLİŞTİRİLMİŞ MUHALEFET” HEDEFİ
2- TÜRKİYE’NİN “BARIŞ PINARI OPERASYONU” VE “BÜYÜK FOTOĞRAF”
3- ABD TÜRKİYE’Yİ NEREYE DOĞRU ÇEKİYOR?
4- PKK’NİN STRATEJİK AÇMAZI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE

AKP’NİN YENİ FAŞİST REJİMİ VE “İLİŞTİRİLMİŞ MUHALEFET” HEDEFİ

AKP muhalefetten ne istiyor?
 
Bütün demokratik hakların ortadan kaldırılmasının, Meclis’in pratikte feshedilmesinin, “emir-komuta yargısı”nın kurulmasının, MİT aracılığıyla muhalefete karşı psikolojik operasyonlar düzenlenmesinin hedefi AKP’nin yeni faşist rejimine “iliştirilmiş bir muhalefet”in yaratılmak istenmesidir ya da muhalefetin iktidarın istediği sınırlar içerisine çekilmesidir.
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 74 (2) }
| Devrimci BültenTÜRKİYE’NİN “BARIŞ PINARI OPERASYONU” VE “BÜYÜK FOTOĞRAF”
K. Erdem


Bir olayın analizinde en büyük tehlike, olayın anlık yapısına fazla takılarak “büyük fotoğrafı” yani genel stratejik ilişkilerin yapısını unutmak ve gözden kaçırmaktır. Bu tehlike bugün Türkiye’nin Suriye’deki ama özellikle de Rojava’daki operasyonu için fazlasıyla geçerlidir.
|
_ _