[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  30-05-2015 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 59. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 59 (1) }
| Devrimci Bülten

 

İÇİNDEKİLER


 

1- Genel Seçimler ve HDP

2-IŞİD:Batı-Emperyalistlerinin Ortadoğu’da “Truva Atı”

3- Batı-Emperyalistlerinin “IŞİD Komplosu” ve PKK’nin Stratejik Durumu

4- Batı-Emperyalistlerinin IŞİD Aracılığıyla Kürt Politikası

5- Ergenekon Komplosu: AKP-Cemaat İttifakı’nın « Devlet Darbesi »
 

GENEL SEÇİMLER VE HDP


Haziran 2015 genel seçimleri yaklaşırken, giderek politik gündemin odağına oturan temel meselelerden bir tanesi,HDP'nin parti olarak seçimlere katılması meselesidir.Bazı kesimler HDP'nin parti olarak seçimlere katılmasını, bir "Erdoğan-Öcalan" ya da "AKP-PKK gizli anlaşması" olarak yorumlamaktadırlar. 


 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 59(2) }
| Devrimci Bülten

IŞİD: BATI EMPERYALİSTLERİNİN ORTADOĞU'DA "TRUVA ATI"


K.Erdem


Her geçen gün IŞİD'in üzerindeki örtü biraz daha kalkmakta ve gerçek doğası ve de işlevi açığa çıkmaktadır.Önümüzde Batı emperyalistlerinin ürünü olan ve adeta robot gibi hareket eden ve de sanki Hollywood yapımı bir fantastik filmden Ortadoğu coğrafyasına fırlamış bir örgüt var.


IŞİD Batı Emperyalistlerinin çok büyük bir taktik aldatma aracı ve bununla birlikte de büyük bir "tehdit ve denge" unsurudur.IŞİD problematiğinin iç yüzünü anlayabilmek için, Batı'nın stratejisini anlamak gerekmektedir. IŞİD Batı'nın genel stratejik planı içerisinde önemli bir taktik araçtır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 59(3) }
| Devrimci Bülten

BATI EMPERYALİSTLERİNİN "IŞİD KOMPLOSU" VE PKK'NİN STRATEJİK DURUMU

 K.Erdem


Batı Emperyalistlerinin IŞİD komplosu, PKK'nin stratejik durumunu ciddi bir şekilde tehdit etmektedir ve bu komplo tarihsel çapı ve derinliği itibariyle "1999 Komplosu"yla aynı düzeydedir.

İçinden geçilen konjonktür, Barış Süreci'nin başlangıcından çok daha farklı bir yere ve düzeye gelerek , Ortadoğu coğrafyasındaki güçler arasındaki ilişkilerin yeni bir analizini zorunlu hale getirmiştir.

IŞİD'in Irak ve Suriye'de Batı tarafından güçlendirilmesinden sonra ortaya çıkan yeni durum, Barış Süreci'nin başındaki "politik kodlar"dan farklı kodlar içermektedir. IŞİD Batı'nın bir tür "B Planı"dır ve bu "B Planı" , AKP'nin Barış Süreci'yle test edilen asıl niyeti ve karakterinin açığa çıkması sonucunda devreye sokulmuştur. AKP Batı'nın 20 yıllık İran planını boşa çıkarmış ve üstüne üstlük Türkiye'yi Batı'dan koparmaya çalışan bir politika içerisine girmiştir.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 59(4) }
| Devrimci Bülten

BATI EMPERYALİSTLERİNİN IŞİD ARACILIĞIYLA KÜRT POLİTİKASI 


K.Erdem


IŞİD'in Batı Emperyalistlerinin strateji tahtasındaki yeri, her geçen gün ortaya çıkan yeni olaylarla daha çok netleşmektedir.IŞİD'in politik ve askeri hamlelerinin ilginç bir şekilde, ABD'nin önderliğindeki  Batı Emperyalistlerine ve onların bölgesel uzantılarına yaraması,IŞİD ile Batı Emperyalistleri arasındaki ilişkilere ve bu ilişkilerin Rojava'ya yansımalarına daha yakından bakmayı gerektirmektedir.


Rojava'da IŞİD'in saldırılarının artmasıyla, "IŞİD'e karşı mücadele" etrafında PKK ile KDP arasındaki ilişkiler de yeni bir boyut kazanmaktadır. Duhok Anlaşması'yla somutlanan ve ortaya çıkan bu ilişkilerin karakterinin doğru çözümlenmesi,Kürt Özgürlük Hareketi ve Bölge Devrimi'nin geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. Şu soruyu sormak meşrudur ve asla bölücülük değildir: Dohuk Anlaşması, Kürt ulusal birliğine giden yolu mu açmaktadır yoksa ulusal birlik görünümü altında,Rojava'da güç dengesinin değiştirilmesini mi öngörmektedir ya da daha açık bir şekilde konuşursak, PKK-PYD'ye bir "Rojava Tuzağı" mı kurulmaktadır? 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 59(5) }
| Devrimci Bülten

ERGENEKON KOMPLOSU: AKP-CEMAAT İTTİFAKI’NIN “DEVLET DARBESİ”


K.Erdem


AKP-Cemaat İttifakı'nın Ergenekon Komplosu,illegal ve gizli faaliyetlerin devlet olanaklarıyla birleştirildiği,terörden psikolojik harekete kadar uzanan geniş bir araçlar portföyünün oluşturulduğu bir "Devlet Darbesi"dir. AKP-Cemaat İttifakı'nın "Ergenekon Komplosu Darbesi"ni saklamasına neden olan durum ise,bu darbenin seçim aracılığıyla meşrulaştırılmış olmasıdır.AKP ve Cemaat bu "seçim meşruluğu"na dayanarak,kendilerine karşı geliştirilmek istenen her türlü politik hareketi, demokratik yollardan bile olsa, darbe girişimi olarak lanse ederek, bu temelde kendilerine bir ideolojik hegemonya oluşturmuşlardır. Özellikle bu son nokta,Gülen Cemaati'ni iktidar bloku içerisinden dışlayan AKP için daha çok geçerlidir.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 58 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve AKP'nin Yeni Rejim İnşası

2-IŞİD'in Irak'ta İktidarlaşması

3-AKP'nin Ekolojik Felaketi ve HDP

4-Rojava Devrimi ve Tarihsel Anlamı

5-Devrimci Proletarya'dan Bir Garip Makale

6- IŞİD'in Arkasındaki Güçler ve Stratejik Hedefleri CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE AKP'NİN YENİ REJİM İNŞASI


Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos seçimiyle yüzde 52'ye yakın bir oy ile Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye'de yeni bir dönemin kapısının aralanması anlamına gelmektedir. 


Aslında bu yeni dönemin bütün altyapısı ,  son oniki yılda liberal bir maske altında  dokunmuştu. Erdoğan ve AKP, müttefikleri Gülen Cemaati ile birlikte Kemalist rejime karşı, Ergenekon Komplosu aracılığı ile üstü örtülü bir içsavaş ile darbe yapmışlardır. AKP'nin yeni faşist rejimi "darbe ile mücadele görünümü altında yaptıkları darbe" ile karakterizedir

|
_ _