[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  17-12-2017 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 68. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 68 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- 16 Nisan Referandumu ve Yeni Faşist Rejimin Kurumsallaşması


2- PKK-KDP İlişkileri ya da KDP’yi “kazanmak”


3-Gezi Direnişi ve Tarihsel Anlamı Üzerine16 NİSAN REFERANDUMU VE YENİ FAŞİST REJİMİN KURUMSALLAŞMASI 


Hileli 16 Nisan Referandumu'ndan sonra, Erdoğan ve AKP'nin yeni faşist rejimi kurumsallaştırma girişimleri de giderek hız kazanmaya başladı. Giderek Türkiye'deki rejim İran ve Krallık rejimlerinin karışımına benzeyen bir yapıya doğru evrilmektedir. 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 68 (2) }
| Devrimci Bülten

PKK-KDP İLİŞKİLERİ YA DA KDP'Yİ "KAZANMAK" (I)

K.Erdem

1-Giriş


Bu yazının ana temasını, KDP'nin PKK tarafından "kazanılma" potansiyelinin ve bunun tarihsel imkanının varolup-olmadığının ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. Şayet bunun tarihsel imkanı ve potansiyeli var ise böyle bir politikanın ortaya çıkmamasının nedenleri nelerdir ; yok eğer bunun potansiyeli ve tarihsel imkanı yok ise bunun nedenlerinin neler olduğu ele alınmaktadır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 68 (3) }
| Devrimci Bülten

PKK-KDP İLİŞKİLERİ YA DA KDP'Yİ "KAZANMAK" (II)

K.Erdem


4-KDP'nin Bugünkü Politikasında PKK Ne Kadar Sorumludur? 


PKK ile Kürt işbirlikçi burjuva sınıflar arasındaki ilişkilerde en önemli sorun şudur: Bu ilişkiler tarihsel olarak farklı bir evrim izleyebilir miydi? Özellikle PKK ile KDP arasındaki ilişkilerde sorun tam olarak nereden kaynaklanmaktadır? Bugünkü ilişkilerdeki olumsuzluğun ne kadarı  taraflardan kaynaklanmaktadır? 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 68 (4) }
| Devrimci Bülten

PKK-KDP İLİŞKİLERİ YA DA KDP'Yİ "KAZANMAK" (III)

K.Erdem


6-KDP Karşısında Doğru Bir Çizgi Tutturamayan PKK İçin Kürdistan'da Zafer Mümkün müdür? 


Yukarıdaki analizlerimizden bunun mümkün olmadığı sonucu çıkmaktadır.  Ama bir de şu ihtimal vardır: Emperyalist paylaşım savaşı ve bu savaşın bütün dünya siyasetini birbirine bağlayan yapısı, KDP'nin üzerine basmış olduğu zemini oldukça hassas ve kırılgan hale getirmiştir. PKK'nin farklı güçler ve bloklar arasında manevra yapma yeteneği, bütün hatalarına rağmen, onu KDP karşısında zafere taşıyabilir.Dört parça Kürdistan'da  örgütlenen PKK'nin en önemli özelliği, savaş yedeklerini yenileme kabiliyeti ve büyük bir coğrafyada ve ulusun farklı katmanları içerisinde gelişme gücüdür.Bu durum ona diğer hareketler karşısında çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 68 (5) }
| Devrimci Bülten

"GEZİ DİRENİŞİ" VE TARİHSEL ANLAMI ÜZERİNE*


Komünist Manifesto "Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti" ünlü cümlesiyle başlar. Bu cümle o zamanki Avrupa'nın politik durumunu en kısa ve kestirme yoldan anlatan bir cümledir. Zaten Manifesto'nun yazılmasından çok kısa bir süre sonra da, Avrupa'da 1848- 1850 devrimleri patlak verdi. 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 67 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Erdoğan’ın 16 Nisan Açık Darbesi

2- 16 Nisan ve Sonrası

3-Erdoğan’ın 15 Temmuz Darbesi ve Psikolojik Savaş

4-Devletin     Gazi     Katliamı     ve     Nedenleri ÜzerineERDOĞAN'IN "16 NİSAN AÇIK DARBESİ"


Sürekli bir şekilde "üstü örtülü" darbe pratiği sergileyen Erdoğan ve partisi AKP, ilk defa 16 Nisan referandumunda, açıktan ve alenen bir darbe pratiği sergilemişlerdir ya da sergilemek zorunda kalmışlardır. 


|
_ _