[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  27-11-2015 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 61. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 61(1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


  • Erdoğan Darbesi ve Ergenekon Komplosu
  • Suruç Katliamı ve Arkasındaki Güçler
  • Siyasi ve Askeri Çizginin Birliği Ne Anlama Gelir?ERDOĞAN DARBESİ VE ERGENEKON KOMPLOSU


7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nden sonra, yaşadığımız süreç, bir tür "Erdoğan'ın Bonapartist Darbesi'nde İkinci Perde" görünümündedir. Erdoğan, Gülen Cemaati ile ittifak halinde ve Ergenekon Komplosu aracılığıyla 2006 - 2011 arası, bir tür "üstü örtülü darbe" gerçekleştirmiş ve 2011 yılından itibaren Gülen Cemaati ile ittifakını alttan alta çözerek Başkanlık biçimi altında Tek Adam Diktatörlüğü'ne doğru yönelmiştir.Cumhurbaşkanlığı seçimi ile bu Tek Adam Diktatörlüğü'ne fiilen geçmiş ve bu temelde bütün Anayasa'yı ve hukuk sistemini ya da genel olarak rejimi de kendi fiili konumuna uygun hale getirmek istemektedir. 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 61(2) }
| Devrimci Bülten

SURUÇ KATLİAMI VE ARKASINDAKİ GÜÇLER


K.Erdem


"400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün." (Recep Tayyip Erdoğan-7 Mart 2015)Türkiye ve Kürdistan halkları büyük bir psikolojik operasyon ile karşı karşıyadırlar. Suruç katliamını planlayanların adresi bellidir ve bu katliamla bir çok politik hedef gütmektedirler.Bu noktada bir çok politik tuzak kurulmuş durumdadır ve ne yazık ki  devrimci ve demokratik hareket,ideolojik ve politik  olarak bu tuzaklara karşı yeterince hazırlıklı değildir.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 61(3) }
| Devrimci Bülten

SİYASİ VE ASKERİ ÇİZGİNİN BİRLİĞİ NE ANLAMA GELİR? (I)

K.Erdem 


I-Giriş

Türkiye Devrimci Hareketi (TDH) çok önemli bir politik sorun ile karşı karşıyadır ve bu sorunu çözmeden politik mücadelesini geliştirmesi ve halkın geniş kesimleri içerisinde güç olması mümkün gözükmemektedir.Bu sorun devrimci hareketin nasıl bir askeri çizgi geliştireceği ve bunu politik çizginin güçlü bir aracı haline nasıl getireceği sorunudur.Askeri çizginin rolü ve önemi,onun politik çizginin önündeki engelleri kaldırmasında yatmaktadır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 61(4) }
| Devrimci Bülten

 

SİYASİ VE ASKERİ ÇİZGİNİN BİRLİĞİ NE ANLAMA GELİR? (II)

K.Erdem 


III-Doğru Bir Devrimci Siyasal Çizgi ve Devrimci Program Nasıl Olmalıdır?


Madem doğru bir askeri çizgi,doğru bir siyasal çizginin ve bu çizgiye denk düşen siyasal strateji ve taktikler bütünlüğünün sonucunda ortaya çıkabilecektir ; o zaman Türkiye'nin özgün koşullarına denk düşen böyle bir siyasal çizgi ve devrim programını, genel hatlarıyla da olsa ortaya koymak gerekmektedir.

Bu noktada da fazla uzağa gitmeye gerek yoktur.Nasıl PKK'nin tarihsel devrim bloku anlayışı doğruysa, aynı şekilde PKK Genel Başkanı Sayın Abdullah Öcalan'ın paradigma değişimiyle ortaya koyduğu siyasal çizgi anlayışı da doğrudur ve bu noktada PKK bir "devrim laboratuvarı" olarak kullanılabilir.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 61(5) }
| Devrimci Bülten

SİYASİ VE ASKERİ ÇİZGİNİN BİRLİĞİ NE ANLAMA GELİR? (III)

K.Erdem 


IV-Partileşme ve "Şehir Gerilla Savaşı"


Partileşme aynı zamanda Şehir Gerilla Savaşı Stratejisi'ne geçtiğimiz dönem de olacaktır.Partileşmeyi zorunlu olarak Şehir Gerilla Savaşı izleyecektir. Bu savaş aslında, iktidar stratejisinin politik çerçevesiyle  içiçe geçen bir süreçtir.Ancak mantık serimini ayrı ayrı yapıyoruz ama pratikte içiçe geçen tek bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 61(6) }
| Devrimci Bülten


SİYASİ VE ASKERİ ÇİZGİNİN BİRLİĞİ NE ANLAMA GELİR? (IV)

K.Erdem 


V-"Şehir Gerilla Savaşı" ve  "Yarı-Legal" ile "Legal Mücadele"nin Birleştirilmesi


Sadece silahlı bir mücadeleye dayanan bir politik savaşımın başarı şansı yoktur.Silahlı mücadele genel politik mücadeleyle yüzde yüz örtüşmez.O genel politik mücadelenin önemli bir parçasıdır ama tamamen kendisi değildir.

Silahlı mücadeleyi genel politik mücadele içerisine doğru bir şekilde yerleştirmek ve diğer legal ve yarı legal mücadele biçimlerini onunla doğru bir şekilde birleştirmek devrimci  siyasetin önemli bir sorunudur.

|
_ _