[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  06-10-2015 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 60. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 60 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1-Erdoğan'ın "Bonapartist Darbesi"ne Doğru

2-PKK ve Tarihsel Gerçekliği 

3-PKK ve Ortadoğu Devrimi
4-Hegel'in "Mantık Bilimi" ve Marx'ın "Kapital"i
ERDOĞAN'IN "BONAPARTİST DARBESİ"NE DOĞRU


7 Haziran 2015 Genel Seçimleri yaklaşırken, bir çok politik çevrede ve halkın büyük bir kesiminde bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığı, tam tersine büyük bir tarihsel dönemeci oluşturduğu hissiyatı ve bilinci oluşmuş durumdadır. Yaklaşan genel seçimlerin sıradan bir seçim olmadığı tespiti tamamen doğru bir tespittir ve bu haliyle bu seçimler,tarihsel bir eşiği oluşturmaktadır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 60 (2) }
| Devrimci Bülten

PKK VE TARİHSEL GERÇEKLİĞİ


K. Erdem


Tek Türkiye Devrimci Hareketi değil ama Dünya Devrimci Hareketi de temel bir teorik problem ile karşı karşıyadır.Bu temel problem "PKK'nin Tarihsel Gerçekliği" meselesidir.PKK fenomenine nasıl yaklaşılması gerektiği, giderek tek emperyalist ve gerici burjuva siyasetlerin değil ama devrimci hareketin de temel teorik ve politik meselesi haline gelmiştir.Çünkü PKK sorunu, bütün güncel politik sorunların odağına yerleşmiş durumdadır ve onun tarihsel gerçekliği tam olarak anlaşılmadan,doğru bir politik çizginin geliştirilmesi mümkün görünmemektedir.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 60 (3) }
| Devrimci Bülten

PKK VE ORTADOĞU DEVRİMİ (I)

(Geleceği Nasıl Okumalı?) 

K.Erdem


İnsanlık tarihinde bazı çok önemli tarihsel anlar vardır ve bu anlarda alınan kararlar insanlık tarihinde büyük izler bırakırlar.İşte içinden geçtiğimiz konjonktür de böyle bir yapıya sahiptir.Özellikle bu süreçte PKK önderliğinin alacağı kararlar ve uygulayacağı politikalar,Ortadoğu devrimi üzerinde direk, dünya devrimi üzerinde ise dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz sonuçlara yolaçacaktır.Bundan dolayı bu sürecin analizi büyük bir önem taşımaktadır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 60 (4) }
| Devrimci Bülten

PKK VE ORTADOĞU DEVRİMİ (II)

(Geleceği Nasıl Okumalı?) 

K.Erdem


IŞİD Komplosu ya da politikası aracılığıyla B.Obama yönetiminin yapmak istediklerini kısaca şöyle özetleyebiriz:

1-Obama yönetimi, Bush yönetiminin müttefiklerine karşı tek taraflı olan yaklaşımını değiştirerek,çok tataflı ya da onlarla eşit müttefiklik ilişkisi temelinde küresel bir strateji geliştirme anlayışına döndü.Bush yönetiminin El Kaide'yi, müttefiklerinden bağımsız olarak tek taraflı kullanma anlayışına son vererek,NATO çatısı altında ve diğer müttefikleriyle konsesüs oluşturarak IŞİD aracını oluşturdu.Bütün politik göstergeler, IŞİD'in bir NATO komplosu olduğunu göstermektedir.NATO zemininde IŞİD ortak planı çerçevesinde çok taraflı bir politik yaklaşıma geçilmiştir.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 60 (5) }
| Devrimci Bülten

 

PKK VE ORTADOĞU DEVRİMİ (III)

(Geleceği Nasıl Okumalı?) 

K.Erdem


Zaten bu stratejik planın en hassas noktası burasıdır.|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 60 (6) }
| Devrimci Bülten

HEGEL'İN "MANTIK BİLİMİ" VE MARX'IN "KAPİTAL"İ


K.Erdem


Binlerce yıldan beri insanoğlu, şeylerin gerçekliğinin nerede yattığı noktasında büyük bir çaba harcamış ve buna kafa yormuştur.Bu temelde felsefe, ayrı bir bilim olarak giderek diğer bilimlerden ayrılarak ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

 

Düşünce belirli bir mantık yapısına göre işler ve bu durumda mantık düşüncenin aletidir.Bu alet ne kadar yetkin olursa,şeylerin gerçekliğine ulaşmak da o kadar kolay olur. Mantık,  nesnel hareketin düşünce tarafından en genel soyutlanmasıdır. Nesnel hareketin gerçekliğini içerisinde barındırmasına göre bir mantık, gerçekliğe yakın ve uzak olmanın da genel ölçüsünü içerisinde barındırır. Bugüne kadarki tarihsel tecrübe, en iyi ölçünün mantığın diyalektik biçimi içerisinde yattığını göstermiştir.


 

|
_ _