[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  24-03-2017 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 65. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 65 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1-Erdoğan’ın “15 Temmuz Darbesi” ve Uzun Bıçaklar Gecesi

2- Erdoğan’ın Darbe Tezgahı ve Siyasal İktidarın Tam Fethi

3-Erdoğan’ın “15 Temmuz Komplosu” ve “Kürt Tehciri”

4-Sivas Katliamı, Aleviler ve AKP-IŞİD İttifakı

5-AKP-Cemaat İttifakının Ergenekon Komplosu ve  Enver Paşa Darbesi (II)
ERDOĞAN'IN "15 TEMMUZ DARBESİ" VE "UZUN BIÇAKLAR GECESİ"


Eğer Hitler yaşasaydı hiç kuşkusuz Erdoğan'ı kıskanırdı.Çünkü Erdoğan Hitler'in  faşist yöntemlerini o kadar geliştirmiştir ki, 15 Temmuz'da neredeyse kusursuz denebilecek bir "üstü örtülü" darbe gerçekleştirmiştir.


15 Temmuz'da Cemaat'in Ordu içerisindeki kadroları bırakalım darbe yapmayı, buna teşebbüs dahi etmemişlerdir.Olan biten Erdoğan ile AKP ve Ordu içerisindeki Kemalist faşistlerin birlikte, "kendilerine darbe yapılıyormuş" görünümü vererek, Cemaat'in kadrolarını ve her iki kesimin bütün düşmanlarının tasfiye edildiği bir "üstü örtülü" darbedir.

 

 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 65 (2) }
| Devrimci Bülten

ERDOĞAN’IN DARBE TEZGAHI VE SİYASAL İKTİDARIN TAM FETHİ

K.Erdem

 

15 Temmuz günü akşam saatlerinde başlayan ve 16 Temmuz günü sabaha kadar süren ve Erdoğan tarafından hazırlanan ancak Fethullah Gülen Cemaati’nin kullanıldığı bir darbe tezgahı çok açık bir şekilde sahneye kondu. Bütün dünya bir Erdoğan ve AKP şovuna tanıklık etti.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 65 (3) }
| Devrimci Bülten

ERDOĞAN'IN "15 TEMMUZ KOMPLOSU" VE "KÜRT TEHCİRİ" 

(Kürt Soykırımı'na Doğru) 

K.Erdem


"Modern dünyanın en büyük komploları hangileridir?" diye sorulsa, hiç kuşkusuz Erdoğan ve Kemalist ortaklarının tezgahladıkları "15 Temmuz Komplosu" , ABD'deki Neo-Cons'ların "11 Eylül Komplosu" ve Demokrat Parti'li Obama ile Avrupa'lı ortaklarının "IŞİD Komplosu"ndan sonra en büyük üçüncü komplo olma ünvanını rahatlıkla elde eder. İşin ilginç tarafı, bu üç komplonun da mantığının aynı olmasıdır: Kendilerine ya da müttefiklerine karşı bir sahte saldırı  tezgahlayarak ve bu saldırıyı bastırma görünümü altında, stratejik pozisyonunu güçlendirmek ve gizli emellerini gerçekleştirmek.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 65 (4) }
| Devrimci Bülten

 

SİVAS KATLİAMI, ALEVİLER VE AKP-IŞİD İTTİFAKI*

 


Bundan tam yirmi üç yıl önce 2 Temmuz 1993'te, Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında çoğunluğu Alevi otuz üç aydın, sanatçı ve demokrat, devletin planlı bir organizasyonuyla  yakılarak hunharca katledildiler. Devlet 6-7 Eylül olaylarında , 1977 Taksim 1 Mayıs'ında, Sivas, Çorum ve Maraş katliamlarında  ve de Türkiye ile Kürdistan'daki bir çok faili meçhul cinayet ve katliamlarında kullandığı karanlık ellerini  bu sefer de  Sivas'ta kullanmıştı.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 65 (5) }
| Devrimci Bülten

AKP VE FETHULLAH GÜLEN CEMAATİ İTTİFAKI'NIN ERGENEKON KOMPLOSU: MODERN TÜRKİYE'NİN "31 MART OLAYI" VE  "ENVER PAŞA DARBESİ" (II)

K.Erdem


  1909 yılında iktidarı ele geçirmek isteyen 31 Martçılar, o zamanki "Osmanlı Yeşil Sermaye"nin politik temsilcileriydi ve hareket bugünkü Yeşil Sermaye gibi taşradan İstanbul'a doğru gelişen bir seyir izlemişti. İktidar mücadelesi Osmanlı başkenti olduğu için İstanbul'da verilmişti ancak toplumsal gücü Anadolu'daydı. Aynı durum modern Türkiye'deki yeşil sermaye fenomeninde de görülmektedir. Milli Görüş ile Gülen Hareketi yeşil sermayenin ideolojik ve politik temsilcileridir ve bu sermayenin toplumsal çıkarlarını dile getirerek, onun önünü açmaya çalışan bir siyasal programa sahiptirler.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 64(1) }
| Devrimci Bülten

 


İÇİNDEKİLER

 

 

1-Başkanlık Sistemi ve Yasal Muhalefetin Tasfiyesi

2-Rojava Devrimi ve Pasif Devrim-II

3-Devrimci Hareket ve İdeolojik Mücadelenin Önemi

4-Modern Türkiye’nin “31 Mart Olayı” ve “Enver Paşa Darbesi”-I

5- Halkların Birleşik Devrim Hareketi


 

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YASAL MUHALEFETİN TASFİYE


 

İktidarının ilk yıllarından Gezi Direnişi'ne kadar liberal bir örtü altında gizli bir şekilde, ama Gezi Direnişi'nden  sonra ise açık bir şekilde Tek Adam Diktatörlüğü'ne yürüyen Recep Tayyip Erdoğan, bu hedefine Başkanlık Sistemi ile varmak istemektedir.Ama Başkanlık Sistemi hedefi ise yeni bir faşist rejimin inşası ile elele gitmektedir.İlginç bir şekilde Erdoğan'ın bu Tek Adam Diktatörlüğü'ne yürüyüşü karşısında , bütün yasal ve yasadışı muhalefet çaresiz bir görüntü sergilemektedir.

|
_ _