[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  20-10-2017 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 67. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 67 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Erdoğan’ın 16 Nisan Açık Darbesi

2- 16 Nisan ve Sonrası

3-Erdoğan’ın 15 Temmuz Darbesi ve Psikolojik Savaş

4-Devletin     Gazi     Katliamı     ve     Nedenleri ÜzerineERDOĞAN'IN "16 NİSAN AÇIK DARBESİ"


Sürekli bir şekilde "üstü örtülü" darbe pratiği sergileyen Erdoğan ve partisi AKP, ilk defa 16 Nisan referandumunda, açıktan ve alenen bir darbe pratiği sergilemişlerdir ya da sergilemek zorunda kalmışlardır. 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 67 (2) }
| Devrimci Bülten

"16 NİSAN" VE "SONRASI" (*)

K.Erdem

 

16 Nisan referandumu ya da diğer adıyla "Anayasa Değişikliği Referandumu",  iktidar açısından "uzun bir darbe maratonu"nun son halkası gibidir. Başkanlık Sistemi biçiminde bütün iktidarın hukuki olarak tek elde toplanacağı ve bu temelde, tepeden tırnağa yeni bir faşist  rejimin resmî olarak kurumsallaşacağı bir dönüşümü temsil etmektedir.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 67 (3) }
| Devrimci Bülten

ERDOĞAN'IN "15 TEMMUZ DARBESİ"  VE PSİKOLOJİK SAVAŞ (I)

K.Erdem 

 

Modern toplum ortaya çıkışından bu yana iki tür darbe biçimi ortaya çıkarmıştır.Bunlardan ilki direk bir askeri darbedir.Bu darbe doğrudan askeri ya da sert güçlerin belirleyiciliği temelinde,dolaylı ya da yumuşak güçlerin (ideolojik ve politik araçların)  ona bağlandığı bir yapıya sahiptir. Direk askeri darbe , halkın ve demokratik güçlerin ve de yine başka anti-demokratik güçlerin  şiddet araçlarının kullanımıyla bastırıldığı bir darbe biçimidir,ki modern dünyada giderek pek kabul görmeyen bir yapıya sahiptir.Kapitalist üretim ilişkilerinin dünya genelinde derinleşmesi ve yaygınlaşması ve de toplumların ticaret ile birbirlerine bağlanmasının sonucunda liberal değerlerin güçlendiği bir dünyada,toplumsal meşruluk daha çok seçim sistemi etrafında örgütlendiği için, askeri darbeler hem içte hem de dışta pek fazla destek görmeyen bir yapıya sahiptirler.

 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 67 (4) }
| Devrimci Bülten

ERDOĞAN'IN "15 TEMMUZ DARBESİ"  VE PSİKOLOJİK SAVAŞ (II)

K.Erdem  


Bu noktaya biraz daha yakından bakalım.

 

Kitlelerin inanç yapılarının önce sorunlu hale gelmesini ve daha sonra da az çok dağılmasını sağlamak öyle sanıldığı kadar kolay bir iş değildir.Zaten bu durumun ne kadar zor olduğunu belirtmek için Albert Einstein, "İnsanların önyargılarını parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur." ifadesini kullanmıştır.

 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 67 (5) }
| Devrimci Bülten

DEVLETİN "GAZİ KATLİAMI" VE NEDENLERİ ÜZERİNE (*)


I-Giriş


Bundan tam yirmi iki yıl önce bir "karanlık el" (ki daha sonraki gelişmeler bu elin devletin eli olduğunu ortaya çıkardı) 12 Mart 1995 günü 20:45 sularında, Alevilerin ve devrimcilerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde bulunan, Öntaş, Yavuz ve Dostlar kahvehaneleri ile Sarıoğlu pastahanesini provokasyon amaçlı tarayarak,  76 yaşındaki Alevi dedesi Halil Kaya'yı öldürdü ve 5'i ağır  25 kişiyi de yaraladı. Bu olaylara tepki veren yerel halkın üzerine ise devlet ateş açarak yirmi iki devrimci ve demokratı katletti.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 66 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Tek Adam ve Tek Parti Diktatörlüğü

2-Rus Büyülelçisi’nin Öldürülmesi ve Erdoğan’ın Putin’i Sırtından Bıçaklaması

3-Erdoğan’ın “15 Temmuz Darbesi” ve Kemalistlerin Sefaleti

4-Dönemin Ayırıcı Çizgileri ve Siyasal Askeri Eylemimiz (HBDH)TEK ADAM VE TEK PARTİ DİKTATÖRLÜĞÜ


Erdoğan ile AKP ve faşist Kemalist generaller,   15 Temmuz'da , kendi ajanları ve Gülen Cemaati'nden devşirmiş oldukları ajanlar ile "sahte bir darbe" planlayarak ve bu darbeyi ezme görünümü altında da, asıl "kendi darbeleri"ni gerçekleştirmişlerdir.Tamamen psikolojik savaş tekniği üzerine oturtulan "Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbesi", aynı zamanda, Tek Adam ve Tek Parti Diktatörlüğü'nün önündeki engelleri de fiilen ortadan kaldırmıştır.


|
_ _