[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  22-03-2018 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 69. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Tek Adam Partisi ve Korku İmparatorluğu

2- “İmralı Notları” ve Barış Süreci (I)

3- Güney Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumu ve ABD’nin İran Politikası

4-M.Barzani’yi Kim ve Niçin Oyuna Getirdi?TEK ADAM PARTİSİ VE KORKU İMPARATORLUĞU


Son dönemde AKP içerisinde yaşanan tasfiyeler, Erdoğan'ın AKP’yi tamamen “Tek Adam Partisi”ne dönüştürmek için kolları sıvadığı anlamına gelmektedir. Devletin “AKP Devleti” haline gelmesi gibi, AKP’nin de tamamen “Erdoğan Partisi” yani tamamen kişisel olarak kendisine bağlanması süreci yaşanmaktadır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(2) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ (I) (I)

(PKK'nin Kandil Önderliği'nin Hatalarının Eleştirisi) 


K.Erdem 


I-Giriş 


7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nden kısa bir süre sonra, PKK ile Türk Devleti arasında savaşın tekrar başlamasıyla birlikte, 2013 yılının hemen başlarında ortaya çıkan Barış Süreci de son buldu. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve PKK tarafından adlandırılan Barış Süreci, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP tarafından Çözüm Süreci (ilginç bir şekilde hem silahlı hem de barışçıl çözümü çağrıştırmaktadır) olarak adlandırılmıştır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(3) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ (I) (II)

(PKK'nin Kandil Önderliği'nin Hatalarının Eleştirisi) 


K.Erdem 


IV-Abdullah Öcalan ve Yeni Tipte Devrim


Sayın Başkan Barış Süreci'nin hemen başında, HDP İmralı Heyeti aracılığıyla dışarıya şu mesajı göndermiştir: 

"Dostlarımız ve halkımız eski kalıp mücadeleleri bir kenara atmalı ve karıştırmamalı." (A. Öcalan, İmralı Notları, s.16) 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(4) }
| Devrimci Bülten

"İMRALI NOTLARI" VE BARIŞ SÜRECİ (I) (III)

(PKK'nin Kandil Önderliği'nin Hatalarının Eleştirisi) 


K.Erdem 


Bu nokta yani burjuva yasallık içerisinde ve seçim sistemi aracılığıyla güç olma sorunu devrimci hareket tarafından pek anlaşılmamaktadır. Burjuvaziyi bir arada tutan şey seçim sistemidir ve aralarındaki tarihsel ilişkiler de bu seçim sistemi aracılığıyla oluşmaktadır.Burjuvazi kendi politik sistemini ayakta tutan seçim sisteminden vazgeçemez ve bunu yapan bir burjuva hareket ortaya çıktığı zaman, sistemin bütün dengeleri altüst olacaktır. Aynı şekilde bu burjuva yasallık içerisinde güç olan bir devrimci-demokratik harekete karşı tutum sorunu da burjuvazinin kendi arasında bir tarihsel soruna yolaçacaktır. Bu noktanın anlaşılması, Sayın Başkan'ın yeni devrim tipini anlamak için kilit önemdedir.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(5) }
| Devrimci Bülten

GÜNEY KÜRDİSTAN'IN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU VE ABD'NİN İRAN POLİTİKASI  

K.Erdem


Ortadoğu'da Güney Kürdistan'ın 25 Eylül tarihli bağımsızlık referandumu etrafında ortaya çıkan politik kriz, çok dikkatli ve derin bir analizi gerektirmektedir. Çünkü Güney'in referandum politikası oldukça tuhaf  bir  görüntü oluşturmaya başlamıştır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 69(6) }
| Devrimci Bülten

MESUT BARZANİ’Yİ KİM VE NİÇİN OYUNA GETİRDİ?

K.Erdem

 


Bir kaç günden beri, Irak Ordusu ve İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin, başta Kerkük olmak üzere, bir çok tartışmalı bölgeyi, neredeyse hiç çatışmadan ele geçirmesi üzerine bir çok değerlendirme ve analiz yazıları yayınlanmaktadır. Güney Kürdistan’ın askeri hezimetiyle uyumlu bir “ideolojik ve entellektüel hezimet” de yaşanıyor. İşin daha da ilginci, bu politik ve askeri hezimeti planlayanların, Peşmerge Ordusu’nun geri çekilişinden sonra da planlarının istikrarlı bir şekilde devam ettiğidir ve Güney Kürdistan’da ortaya çıkan politik manzaranın, tam onların istediği yönde şekillenmeye başladığıdır.


|
_ _