[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  24-05-2016 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 63. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 63(1) }
| Devrimci Bülten


İÇİNDEKİLER


1- “AB-Türkiye Zirvesi: Tehdit ve Şantajın Zaferi mi?

2- PKK’nin Yanlış Stratejik Önceliği ve Bundan Kaynaklanan Taktik Sorunlar 

3-Rojava Devrimi ve “Pasif Devrim” (I)

4-Leonardo Da Vinci ve Mona Lisa

5-PDK ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi"AB-TÜRKİYE ZİRVESİ": TEHDİT VE ŞANTAJIN ZAFERİ Mİ? 


İlki ne ilginçtir (!) 13 Kasım 2015 tarihli "Paris terör saldırıları"ndan onaltı gün sonra ve yine Türkiye'nin bilerek düşürdüğü Rus savaş uçağı hadisesinden ise  bir hafta sonra yani 29 Kasım 2015'de gerçekleşen "AB-Türkiye Zirvesi"nin ikincisi, 7 Mart 2016 tarihinde gerçekleşti.Bu ikinci zirveye de Türkiye'nin tehdit ve şantajı damga vurdu ve gün geçtikçe "Paris terör saldırıları"nın arkasında hangi güçlerin bulunduğu ve bu saldırıların "Avrupa'ya mülteci ihracı" ile nasıl koordine edildiği de ortaya çıkmaktadır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 63(2) }
| Devrimci Bülten

PKK'NİN YANLIŞ STRATEJİK ÖNCELİĞİ VE BUNDAN KAYNAKLANAN TAKTİK SORUNLAR ÜZERİNE (I)


K.Erdem Gerek 7 Haziran  gerekse de 1 Kasım genel seçimlerinden sonra yaşanan olaylar, bizim bu seçimlerden önce ,  PKK'nin stratejik ve taktik noktalardaki yanlışlıklarıyla ilgili olan kuşkularımızı ne yazık ki doğrulamıştır. 1 Kasım felaketi, PKK'nin yanlış stratejik önceliği ve bundan kaynaklanan yanlış taktiklerin sonucunda ortaya çıkmıştır. 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 63(3) }
| Devrimci Bülten

PKK'NİN YANLIŞ STRATEJİK ÖNCELİĞİ VE BUNDAN KAYNAKLANAN TAKTİK SORUNLAR ÜZERİNE (II)


K.Erdem 


Bu konjonktür ve güç ilişkileri içerisinde, PKK'nin KDP ile olan gerilimli politikasında kaybedecek olan PKK'dir.


Peki niçin? 


Bu durumu kısaca belirtirsek: 


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 63(4) }
| Devrimci Bülten

ROJAVA DEVRİMİ VE "PASİF DEVRİM" (I)K.Erdem


Hiç kuşkusuz "tarihsel" denebilecek bir süreçte geçmekteyiz.Tarihsel olmasının nedeni, bir çok düzeyde paradigma değişimine neden olması ve bu temelde bazı eski eğilimlerin sonunu getirmesi ve bazı yeni eğilimlerin de kapısını aralamasından kaynaklanmaktadır.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 63(5) }
| Devrimci Bülten

LEONARDO DA VİNCİ VE MONA LİSA 


K.Erdem


Resim sanatının en büyük eseri hangisidir diye sorulsa, anlayan ve anlamayan herkes , Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosudur diyecektir. Tablo Paris'in ünlü Louvres Müzesi'nde her gün  binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.


Peki bu tablo niçin bu kadar ünlüdür ve bu kadar ilginin nedeni nedir?


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 63(6) }
| Devrimci Bülten

PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU

"HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ"NİN KURULUŞUNU SELAMLAR! 


Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin on örgütü (TKP/ML, PKK, THKP-C/MLSPB (Devrim Cephesi) , MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, DEVRİMCİ KARARGAH, MLKP ve PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU) , 12 Mart 2016 tarihinde,  Medya Savunma Alanları'nda yapılan bir resmi açıklama ile HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ(HBDH)'nin kuruluşunu dünya kamuoyuna ilan etti.

|
_ _