[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  27-03-2015 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Felsefe
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
PDK Devrimci Bülten ...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
| Kömünist Dünya


 58. Sayı Çıktı!

Okumak için buraya tıklayınız...


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site, diğer şeylerin yanı sıra, merkez yayın organımız olan Devrimci Bülten aracılığıyla ulaşamadığımız hedef kitlemize ulaşmanın bir aracıdır. Sitemiz aracılığıyla merkez yayın organımız artık elektronik olarak da izlenebilecektir. Yayın organı-örgüt ilişkisi üzerine belirgin görüşleri olan Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) açısından site, kullanacağı araçlardan biri olarak, işlevlerini yerine getirmesinde merkez yayın organının yardımcısı rolünü oynayacaktır.

PDK nedir? Neyi amaçlar? Devamı...

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 58 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1- Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve AKP'nin Yeni Rejim İnşası

2-IŞİD'in Irak'ta İktidarlaşması

3-AKP'nin Ekolojik Felaketi ve HDP

4-Rojava Devrimi ve Tarihsel Anlamı

5-Devrimci Proletarya'dan Bir Garip Makale

6- IŞİD'in Arkasındaki Güçler ve Stratejik Hedefleri CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE AKP'NİN YENİ REJİM İNŞASI


Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos seçimiyle yüzde 52'ye yakın bir oy ile Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye'de yeni bir dönemin kapısının aralanması anlamına gelmektedir. 


Aslında bu yeni dönemin bütün altyapısı ,  son oniki yılda liberal bir maske altında  dokunmuştu. Erdoğan ve AKP, müttefikleri Gülen Cemaati ile birlikte Kemalist rejime karşı, Ergenekon Komplosu aracılığı ile üstü örtülü bir içsavaş ile darbe yapmışlardır. AKP'nin yeni faşist rejimi "darbe ile mücadele görünümü altında yaptıkları darbe" ile karakterizedir

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 58 (2) }
| Devrimci Bülten

IŞİD'İN IRAK'TA İKTİDARLAŞMASI VE AKP'NİN PKK'YE KARŞI SAVAŞ PLANI (*)K.Erdem

 


IŞİD'in (Irak-Şam İslam Devleti) sürpriz denebilecek bir saldırı ile Musul'u ele geçirmesi ve kontrolüne alması hem bölge siyaseti hem de Kürdistan siyaseti açısından iyi analiz edilmesi gereken önemli bir olaydır.

 

IŞİD'in Musul'u ele geçirerek Irak'ta iktidarlaşması, bazı bölgesel güçlerin bir konsesüsünün ürünü  olarak görünmektedir. Hiç kuşkusuz bu konsesüsün her bir gücü, bu iktidarlaşma olgusunu, kendi devlet çıkarları açısından ele alacak ve bu yönde kullanmaya çalışacaktır.Bu noktada IŞİD'in bu iktidarlaşma olgusunu Türkiye açısından da incelemek gerekmektedir.

 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 58 (3) }
| Devrimci Bülten

AKP'NİN EKOLOJİK FELAKETİ VE HDP


K.Erdem

 

Türkiye'de büyük bir ekolojik felaket AKP iktidarı dönemi ile birlikte baş göstermiştir. Özellikle AKP'nin  yeni bir rejim ile bağlantılı olan yeni bir büyük yeşil sermaye yaratma politikası, bu ekolojik felaketin temel nedenini oluşturmaktadır.

 

AKP'nin ekolojik yıkımına daha yakından baktığımız zaman,bu durumun ülkenin demokratik düzeyinin daha da düşmesi ile   yani devletin giderek sivil faşist bir yapıya dönüşmesi ile bağlantılı olduğu görülmektedir.

 

AKP hükümeti döneminde , demokratik hakların giderek kötüleşmesi (toplantı ve ifade özgürlüğü gibi) ve kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kaldırılması, kitleleri tek çevre sorunlarında değil bütün  hak aramalarda  neredeyse çaresiz bırakmıştır.

 

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 58 (4) }
| Devrimci Bülten

ROJAVA DEVRİMİ VE TARİHSEL ANLAMI


K.Erdem


Rojava devriminin üzerinden iki yıldan fazla bir zaman geçmesine karşın, bu devrimin tarihsel anlamı yeterince anlaşılmamıştır ve anlaşılmamaktadır. Ancak Rojava devriminin ikinci yılında ortaya çıkan IŞİD (şimdi İslam Devleti) vahşeti ve terörizmi,Rojava devriminin değerinin daha iyi anlaşılmasına neden olmuştur/olmaktadır. 


Devrimler halkların tarihin duvarlarına astıkları "sanat eserleri" gibidirler. Tarihte halklar tutunabilmek için tarihin duvarlarına güçlü çiviler çakarlar ve sonra da bu çivilere kendi eserlerini asarlar.Bu eserler halkların bütün çabalarının, yeteneklerinin, cesaretlerinin, fedakarlıklarının,kişiliklerinin, karakterlerinin kısacası genel olarak bilincinin adeta içerisinde donduruldukları zaman dilimleridir.Tarihte halklar birbirlerini, tarihin duvarlarına astıkları ve gelecek kuşaklara aktardıkları bu eserler aracılığıyla ölçerler.


|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 58 (5) }
| Devrimci Bülten

"DEVRİMCİ PROLETARYA"DAN BİR GARİP MAKALE

("Usul ve Esas" Makalesine Yanıt)


K.Erdem


I-Giriş


Geçen Ocak ayının başlarında önce www.sendika.org sitesinde, daha sonra da Devrimci Bülten'in 56. sayısında yayınlanan "Fetullah Gülen Cemaati ve AKP'den Devlete Büyük Komplo" adlı makalem , yine Ocak ayında www.devrimciproletarya.net sitesinde "Usul ve Esas" adlı bir makalede eleştirildi.


Makale baştan sona eklektik, genel yinelemeler içeren ve okuyucuyu yanlış bilgilendiren ve de yönlendiren bir içeriğe sahip.Makalenin ilginç tarafı, bir çok kendince yanlış gördüğü görüşü genel bir söylemle eleştirmesine karşın, benim makalemi isim vererek özellikle belirtmiş olmasıdır.Üstelik benim makalemi eleştirirken de beni "küçük-burjuva dar kafalılık"la damgalamıştır.


Bir noktayı çok açık bir şekilde devrimci kamuoyu önünde belirtmek isterim. O da , gerçekten makalenin içeriğine katılsaydım ve doğru olduğuna inansaydım, hiç çekinmeden özeleştiri vererek kendi hatalarımı düzeltirdim. Bu noktada ne benim ne de yoldaşlarımın hiçbir kompleksi yoktur ve tam tersine kendi yanlışlarını gidermek bir devrimcinin asli görevleri arasındadır.

|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 58 (6) }
| Devrimci Bülten

IŞİD'İN (İSLAM DEVLETİ) ARKASINDAKİ GÜÇLER VE STRATEJİK HEDEFLERİ 


K.Erdem

 

Eski ismi ile IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) olan İslam Devleti Hareketi, tarihte eşine az rastlanır bir vahşet ve terörizm ile çok kısa bir zaman içerisinde,  Ortadoğu siyasetinde öne çıkarak bir çok siyasal hesabın içerisine yerleşti.

 

Örgütün ve hareketin Ortadoğu'da bu hızlı yükselişi ve liderinin gizemli yapısı,  ister istemez bir çok sorunun sorulmasına yolaçmaktadır. Bu sorulardan en önemlisi, bu hareketin arkasındaki güçlerin kimler oldukları ve stratejik olarak neyi hedefledikleridir. Cengiz Han'ın terörizmine ve savaş yöntemlerine benzer bir şekilde hareket eden IŞİD'in arkasındaki güçleri ve stratejik hesaplarını anlamak, Ortadoğu siyasetinin önümüzdeki süreçte nasıl evrileceğini anlamanın da anahtarını içerisinde barındırmaktadır.

 

|
_ _