[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  29-05-2023 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 49 (1) }
| Devrimci BültenİÇİNDEKİLER

  • AKP’nin Stratejik Saldırısı
  • Genelkurmay ve Ergenekon
  • AKP Hükümeti Başarabilecek mi?
  • B.Obama ve ABD Dış Polit. (I)
  • Kürt Ulusal Sorununun Çözümünden
  • Azarbeycan Darbesi ve Gazi Katliamı Arasındaki Bağlantı
AKP'NİN STRATEJİK SALDIRISI VE OLASI SONUÇLARI ÜZERİNE

22 Temmuz 2007 seçim zaferiyle, Ordu odaklı olan bir üstü örtülü darbe girişimini savuşturan AKP, iki buçuk yıl sonra bu sefer kendisi bu güçlere karşı stratejik bir saldırı aşamasına ulaşmıştır. Stratejik saldırılarını zafer ile sonuçlandıramayan darbeci güçler  AKP'nin karşı saldırısına maruz kalmışlardır. AKP politik gelişmeleri rakiplerinden daha iyi okumuştur ve politik adımlarını onlardan daha isabetli atmıştır. Hiç kuşkusuz bunda 28 Şubat'ı yasamış olmalarının ve ondan ders çıkarmalarının büyük bir payı vardır.

28 Şubat'ta Ordu, Refahyol hükümetine, 28 Şubat 2007 kararlarını MGK'da zorla kabul ettirdiğinde, hükümet onları uygulayacağına, AKP'nin 27 Nisan bildirisi karşısında yaptığı gibi bir erken seçime gitseydi ve toplumsal meşrutiyetini seçim aracılığı ile güçlendirseydi ordunun hükümet üzerindeki etkisini de sınırlayabilirdi. Ama bunun yerine hükümet pasif bir savunma stratejisi ile yetindi ve politik ömrünün bitmesini bekledi.

28 Şubat'ın deneyimi ile kuşanan AKP, pasif bir savunma stratejisinden ziyade aktif bir stratejik savunma politikası izledi ve darbeci-faşist güçlerin stratejik saldırısını erken seçim taktiği ile bertaraf ederek ve seçim aracılığı ile toplumsal meşrutiyetini geliştirerek ve aynı anda karşı tarafı hırpalayan taktikler de devreye koyarak adım adım stratejik savunmayı stratejik saldırıya dönüştürdü.

AKP stratejik savunmadan stratejik saldırıya geçişi de iki önemli politik taktik ile hazırladı. Bunlardan ilki Ergenekon Davası, ikincisi ise Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi (MBKP)'dir. Bu taktikler özü itibari ile darbeci-faşist güçleri toplumsal alanda kuşatmaya yönelik olup ( bu haliyle saldırgan taktikler olup), rejimin temellerini yeni bir Anayasa aracılığı ile değiştirmeye yöneliktir. Ama bunu yapabilmesi için mutlak suretle somut politik sonuç alması gerekmektedir. Bunu yapamadığı andan itibaren olayların tekrar tersine çevrilmesi yani darbeci-faşist güçlerin politik güç dengesini kendi lehlerine çevirmesi ve tekrar stratejik saldırıya geçerek AKP'yi yıkmaları kaçınılmaz değil hemen hemen kesin olur.

O halde AKP'nin stratejik saldırıyı başarıyla sonuçlandırması ne demektir ve bunun somut politik sonucu ne olmalıdır?

Darbeci ve milliyetçi güçleri politik olarak bir tek cephe halinde bir arada tutan durum ordunun yapısıdır. Ordu milliyetçi cephenin ağırlık merkezidir ve onun üst komuta kademesi hükümet karşıtı bir birlik halindedir. AKP'nin stratejik saldırısının başarısı ordunun bu komuta kademesinin bölünmesine ve içerisinde çatlaklar yaratılmasına bağlıdır. Ordunun komuta kademesini böldüğü ve yekpare hareket etme kapasitesini yokettiği ve hükümetin politik anlayışını paylaşan bir kanat oluşturabildiği andan itibaren politik zaferini garanti altına alabilir. Bunu yapamadığı andan itibaren stratejik saldırısı başarısızlıkla sonuçlanacaktır ve karşı taraf tekrar güç biriktirmeye ve uygun anda saldırmaya çalışacaktır.

Kısacası olaylar geri dönülemez bir noktaya evrilmiştir.

AKP'yi 2007 yılında darbe ile yüzyüze bırakan durum 2006 yılında genel olarak  ordunun komuta yapısındaki değişim ve özel olarak da genelkurmay başkanlığının darbeci-faşist güçlerin eline geçmesiydi. Bu değişiklik 2007 yılındaki darbeci saldırının da kaldıracını oluşturdu .

Onun için AKP'nin stratejik saldırısı ordunun komuta kademesini hükümet lehine değiştirmeye yönelik olmalı en azından yaratılacak çatlaklık onun hareketsiz kalmasına yolaçmalıdır. Bunu başaramayan bir stratejik saldırı başarısızlığa mahkumdur.

Ordu içerisindeki darbeci klik, görünen o ki Genelkurmay Başkanlığı'nı garanti altına almıştır. Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ ve Işık Koşaner'den oluşan  klik Genelkurmay Başkanlığı'nı en az 2014'e kadar elinde bulunduracaktır, ki bu hükümetin sürekli diken üzerinde olacağı anlamına gelir. Bu stratejik saldırı bu kliğin Ordu üzerindeki etkisini ve birliğini yoketmelidir.

O halde AKP'nin stratejik saldırısının olası iki sonucu olabilir:Ya ordunun komuta yapısı bozulacak ve Genelkurmay Başkanlığı hükümet yanlısı bir kliğin eline geçecek ya da bunu başaramayan hükümet belirli bir süre sonra karşı bir saldırıya maruz kalarak iktidardan düşecektir. Artık orta yol kalmamıştır.

DEVRİMCİ BÜLTEN


Devrimci Bülten Sayı 49, Devamı...    


|
_ _