[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  26-05-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 57 (1) }
| Devrimci Bülten

"SOMA KATLİAMI" VE  DEMOKRATİKLEŞMENİN ÖNEMİ


Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs'ta yüzlerce işçinin ölümüne neden olan  ve bugüne kadar daha teknik nedeni bilinmeyen maden faciası, normal bir iş kazası değil herşeyiyle bir devlet katliamıdır.


Bu tür olaylar için genellikle "perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" derler. Ancak bu sefer öyle değil, çünkü perşembe her gün önümüzdeydi ve gözümüzün içine girmişti.Soma katliamına gelene kadar bir kaç yıldan beri kaç katliam yaşandı?Saymakla bitmez.Üstelik bu katliamların ve katliam gibi olayların kaynağı da Erdoğan ve AKP hükümetiydi. Bugün birçok insan Soma'daki devlet katliamına hayret ediyor.Biz ise hayret edenlere hayret ediyoruz!


AKP ve Cemaat birlikte hareket ettikleri dönemde kaç katliama imza attılar? Sadece Ergenekon Komplosu ve KCK Komplosu çerçevesinde öldürdükleri insanın haddi var hesabı yoktur.Ergenekon Komplosu çerçevesinde bir çok katliam "Yeşil Gladio" aracılığı ile yapılıp "Derin Devlet"in üzerine atılıp Ordu bastırıldığı zaman ve yine KCK ve BDP'ye saldırmak için Diyarbakır Koşuyolu, Güngören Katliamı,Ankara Kumrular patlaması,PKK'nin üzerine atılmak istenen Diyarbakır Dershane Katliamı ve yine  Roboski "birileri" tarafından organize edildiği zaman az mı faciaydı?

ABD'yi Suriye'ye girmeye ikna etmek için El Kaide'ye sipariş edilen ve Erdoğan'ın Obama ile görüşmesinden bir kaç gün önce gerçekleştirilen Reyhanlı katliamı ve bundan bir kaç ay sonra Şam yakınlarındaki Guta'da arkasında Türkiye'nin olduğu artık açıkça ortaya çıkan kimyasal saldırı sonucunda ölen yüzlerce insanın sorumlusu Erdoğan ve AKP hükümetiydi.Bu daha az mı bir faciaydı?

Rojava devrimini boğmak için bütün dünyanın lanetlediği El Kaideci teröristleri destekleyen ve bu destek sonucunda Rojava'da ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan ve milyonlarcasının göçetmesine neden olan durum daha az mı bir faciaydı?

Daha birkaç ay önce kendi halkını aldatarak,MİT'e Suriye'den Türkiye'ye füze attırarak bir ülkeyi "Dünya Savaşı"na artık direkt sokma planları yapan bir lider ve hükümet Soma'dan daha büyük bir facia değil midir?

Bizzat Türk Başbakanı Erdoğan,sınırsız güç ve oligarşik bir yapıyı oturtmanın peşinde koşarken hukukun kendisine engel olduğunu ve bu engellerden kurtulmayı "kuvvetlerin tekliği" ilkesi ile ortadan kaldırmak için mücadele ederken daha az mı bir faciaydı?

Bugün Türkiye'nin temel sorunu bellidir.Ülkedeki bütün ekonomik ve politik sorunlarının kaynağında sistemin anti-demokratik ve faşist  yapısı bulunmaktadır.Bu faşist yapı halkı bastırdığı ve onun direnme olanaklarını elinde aldığı ölçüde,kendi küçük oligarşik zümresinin çıkarlarını ve önceliklerini herşeyin önüne koymakta ve bütün halkı bu küçük zümrenin çıkarlarına bağlamaktadır.Bunu yaparken halkın bütün direnme olanaklarını elinde almak için ve her türlü muhalefetin ortaya çıkmasını engellemek için,zaten önce de  sorunlu olan "kuvvetlerin ayrılığı" ilkesini tamamen ortadan kaldırarak yerine "kuvvetlerin tekliği" ilkesini  koymuştur.

Eskisinden daha otoriter ve koyu bir faşist rejim, toplumun her alanında giderek oturmaktadır.Yeni MİT kanunu ile oluşturulmak istenen eski klasik faşist rejimlerdekine benzer bir "siyasi polis"in inşaa çalışmalarının başlaması; Yeşil Sermaye'nin AKP önderliğinde giderek büyük sermaye haline getirilmesi ve eski büyük sermayenin giderek güçten düşürülerek tasfiye edilmeye çalışılması ve bu temelde sermaye birikiminin yoğunlaştırılması ve merkezileştirilmesi için yolsuzluğun ve talanın boyutlarının geliştirilmesi vs. bunların hiçbiri Soma katliamından ayrı düşünülemez.

Demokratik kurum ve yapıların giderek önce biçimsizleştirilmesi ve sonra da tasfiye edilmesi sürecinin halkın yaşam kalitesinin düşmesi ve büyük felaketlere kapı aralaması kaçınılmazdır.Demokrasinin yerleşmesiyle hayat kalitesinin gelişmesi arasında direkt bir bağlantı vardır.Bu gerçek burjuva-demokratik ülkelerin tarihsel tecrübeleri ile sabittir.

Asıl büyük felaketler AKP hükümetinin bu anti-demokratik ve faşist politikalarına dur denilmediği zaman yaşanacaktır.Bu anti-demokratik yapı ve politikalar ile birlikte ortaya çıkacak nükleer santraller,Hidroelektrik Santralleri,Üçüncü Köprü ve Üçüncü havaalanı gibi projelerin bir çevre ve bu temelde bir toplum felaketine dönüşmemesi imkansızdır.

Türkiye'nin devrimci ve demokratik dönüşümü gerçekleşmeyene kadar, Soma türü devlet katliamları kaçınılmazdır ve de Soma katliamı sorunu devletin ve sistemin sorgulanmasına ve demokratikleşmesi sorununa bağlanmaksızın doğru ele alınamaz.

DEVRİMCİ BÜLTEN


|
_ _