[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  26-02-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 60 (5) }
| Devrimci Bülten

 

PKK VE ORTADOĞU DEVRİMİ (III)

(Geleceği Nasıl Okumalı?) 

K.Erdem


 

Zaten bu stratejik planın en hassas noktası burasıdır.


Bu stratejik plana göre, İran ile ateşkese devam ederken ve Türkiye ile kapsamlı bir savaşa tutuşmadan önce,PKK'nin Rojava'da taktik bir düzenleme yapması gerekmektedir.Daha büyük hedefler ve bir çok düşman gücüyle aynı anda karşılaşmamak için taktik geri çekilmeler tek gerekli değil zorunludur. Bütün  Kürdistan ve Ortadoğu genelinde baktığımız zaman taktik olan ama Rojava özgülünde stratejik olacak bir geri çekilme zorunludur.PKK'nin Rojava ile şu andaki ilişkisi,onu ağır ve esnek olmayan bir yapıya sokarak hem ileri gitmesini engellemekte hem de stratejik darbelere açık hale getirmektedir.


Rojava'da stratejik bir geri çekilme ve kademeli ve dikkatli bir şekilde KDP'nin Rojava'ya çekilmesi,Türkiye ile savaşılırken IŞİD'in Rojava'ya dönmesini engelleyecektir.PKK Rojava'da kendisiyle IŞİD arasına KDP'yi yerleştirmesini ve hatta kapsamlı bir taviz politikasıyla Rojava'nın birlikte yönetimini dahi düşünebilir hatta düşünmelidir.Hatta mümkünse bu birlikte yönetim tavizini Ulusal Kongre'nin toplanması karşılığında yapmalıdır.Rojava'daki taviz politikası Ulusal Kongre'ye giden bir yol olarak ele alınmalıdır.Daha da ileri gidiyorum, Rojava'da olaylar KDP'nin hegemonyayı elinde bulundurduğu ve PYD'nin ikincil bir düzeyde kaldığı bir duruma kadar da gidebilir.Bütün bunlar sorun değildir.Güçlü bir bölgesel stratejiye bağlanan bir stratejik planda bu sorun olmayacaktır.


KDP karşısında doğru bir politika geliştirebilmek için onun gücünün kaynağını doğru bir şekilde belirlemek gerekir.Onun gücünün kaynağı Kürt halkı ve ulusu içerisinde bulunmamaktadır.Onun gücünün kaynağı sömürgeci devletler (Türkiye) ve Batı Emperyalistleri (ABD-AB) ve de bu sonuncuların bölgedeki uzantılarıyla (İsrail gibi) olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu güçler bölgede güçlü kaldıkları müddetçe Kürdistan'da KDP de PKK karşısında güçlü bir konum elde etmektedir/edecektir.KDP'nin Kürdistan'daki etkisinin zayıflaması işte bu devletlerin bölgede zayıflamasında yatmaktadır.O zaman her iki emperyalist kampı birbirleriyle savaştırmak ya da aralarındaki savaşın uzamasını sağlamak PKK'nin temel görevleri arasındadır!


PKK Batı ile İran arasındaki savaşta aradan çekilirken ve kendisi tek cephede Türkiye ile savaşırken,Rojava'ya çekilen KDP de doğal olarak zayıflamış olacaktır.KDP'nin kısa dönemli çıkarlarına seslenerek onun uzun dönemli çıkarlarını tehdit etmek ve böylece giderek zaman içerisinde onu etkisiz kılmak mümkündür.Ulusal Kongre zemininde bunu yapmak ise dört parçada PKK iktidarının kapısını aralamakla eşanlamlıdır.


Etrafı zayıflayan bir KDP'nin Rojava'daki iktidarı tehlike teşkil etmeyecektir. Koşullar uygun olduğu zaman PKK tekrar dönüp Rojava'yı geri alacaktır.Böylece kendi karşısındaki düşman güçlerini birbirinden ayıran PKK,herhangi bir parçada iktidarlaşma anında bu güçlerin birlikte kuşatmasına maruz kalmayacaktır.Sadece Rojhilat'ı hedefleyen bir bakış açısı (ki parçacı bir bakışın başka bir versiyonudur) dar ve tehlikelidir.

PKK'nin 2003 – 2011 yılında uyguladığı (ki o zamanlar doğruydu) stratejik plan eskimiştir.Batı Emperyalistlerinin stratejik önceliğini gözönünde bulundurarak ve taktik bir şekilde bu planın içerisinde yeralmak o zamanlar doğruydu. Çünkü Parti tasfiye sorunuyla karşı karşıyaydı ve Kürdistan'ın herhangi bir parçasında iktidarlaşma gibi bir amacı yoktu.Bu koşullarda bu stratejik plan doğru ve yerindeydi.Ancak artık PKK'nin belirli bir parçada iktidarlaşma amacıyla hareket ettiği bir durumda (ki bu hem Batı hem de Doğu emperyalistleri aleyhine gelişmektedir) Batı'nın stratejik önceliklerine taktik olarak girmek, büyük bir stratejik darbe yemeye götürecektir.


PKK'nin Ortadoğu devriminin yolunu açabilmesi için şimdiki görevi, IŞİD ile Ortadoğu'ya ağırlığını koymaya çalışan ve bu temelde stratejik olarak güçlenmeye çalışan Batı Emperyalistlerine bir bir bedel yükseltme olmalıdır. Bu bedel yükseltme hem Batı'nın Rojava'daki katliamının hesabını sormak için gereklidir hem de onun fazla güçlenmesini ve böylece PKK için tehlikeli olacak bir düzeye yükselmesini önlemek için gerklidir.PKK Batı'nın Rojava'daki  IŞİD  katliamının  ve komplosunun bedelini onlara çıkarmak zorundadır. İran ile ateşkese devam ederek,Batı'ya Ortadoğu'da yüksek bir bedel çıkartmak zorundadır. Batı'nın PKK karşısındaki sınırlanması güç ilişkileri yoluyla olacaktır.Bunun dışında bütün yaklaşımlar yanlıştır.PKK'nin İran karşısında hareketsizliği dahi,İran ve Suriye rejimlerinin güçlerinin sömürülmesi anlamına gelmektedir.Şimdilik dolaylı olarak bu güçlerden yararlanmak zorunludur.


PKK şu an Araf'tadır.O bir ayağını Cennet'e atmışken diğer ayağını daha Cehennem'den çıkarmamış durumdadır.Bundan dolayı ya Stratejik Denge Konumu politikasının gereklerini yerine getirerek  Ortadoğu Emperyalist Güç Dengesini paramparça edecek ve Ortadoğu'da sıkışmış olan Dünya Devriminin Dinamiklerini Yerküre'nin Doğu ve Batı yakasına doğru serbest bırakacak ya da büyük bir stratejik darbe yiyerek Ortadoğu halklarının büyük bir emperyalist  terör ve katliam girdabına sürüklenmesine neden olacaktır.


Umut edelim PKK Önderliği Kürdistan,Ortadoğu ve Dünya Halkları 

|
_ _