[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  26-05-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 63(6) }
| Devrimci Bülten

PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU

"HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ"NİN KURULUŞUNU SELAMLAR! 


Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin on örgütü (TKP/ML, PKK, THKP-C/MLSPB (Devrim Cephesi) , MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, DEVRİMCİ KARARGAH, MLKP ve PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU) , 12 Mart 2016 tarihinde,  Medya Savunma Alanları'nda yapılan bir resmi açıklama ile HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ (HBDH)'nin kuruluşunu dünya kamuoyuna ilan etti.

HBDH yapısından, örgütlenme biçimi ve siyasi amaçlarından da anlaşılacağı gibi aslında bir tür cephe örgütlenmesidir.Bu tür bir örgütlenmeyi devrimci harekete dayatan bizzat tarihsel koşulların kendisidir.Türkiye'de varolan devrimci muhalefet boşluğunun, devrimci örgüt ve partiler tarafından doldurulamaması , kaçınılmaz bir şekilde bazı devrimci örgütlerin böyle bir cephe örgütlenmesine gitmesine neden olmuştur.

HBDH'yi kendi başına bir süreç olarak ele almaktan ziyade, bu süreci HDK ve HDP ile başlayan sürecin yeni bir halkası olarak düşünmek daha doğrudur. HBDH ne HDK'nin ne de HDP'nin alternatifidir tam tersine HDK ve HDP'nin bir tamamlayıcısıdır.Her iki siyasi  alanının doğru politik orantılar ile birbirlerine bağlanması her iki alanın başarısı açısından temel bir öneme sahiptir.

HBDH , Erdoğan ve AKP'nin darbe mekaniği üzerinde yükselen ve özellikle son üç-dört yıldan beri giderek halk üzerinde açıktan bir terörcü diktatörlüğe evrilen yeni faşist rejimine karşı halkın bir tür devrimci tepkisidir.Faşist devletin halk üzerindeki  terörcü diktatörlüğü, devrimci hareketin bir cephe örgütlülüğü içerisinde bir araya gelerek silahlı direnişin örgütlenmesine götürmüştür.

Halklarımıza umut ve mücadele azmi veren bu Hareketi, Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) olarak selamlıyoruz ve bu Hareket içerisinde yeralan diğer kardeş örgütlere bu yeni mücadelede başarılar diliyoruz. PDK bu Hareket'e öncelikle Avrupa'daki çalışmalarda katılacaktır ve ileride gücünün elvermesi ölçüsünde de Türkiye'deki çalışmalara da katılacaktır.


Faşizme Karşı Birleşelim, Savaşalım , Kazanalım! 


PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU


|
_ _