[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  26-05-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 65 (1) }
| Devrimci Bülten

İÇİNDEKİLER


1-Erdoğan’ın “15 Temmuz Darbesi” ve Uzun Bıçaklar Gecesi

2- Erdoğan’ın Darbe Tezgahı ve Siyasal İktidarın Tam Fethi

3-Erdoğan’ın “15 Temmuz Komplosu” ve “Kürt Tehciri”

4-Sivas Katliamı, Aleviler ve AKP-IŞİD İttifakı

5-AKP-Cemaat İttifakının Ergenekon Komplosu ve  Enver Paşa Darbesi (II)

ERDOĞAN'IN "15 TEMMUZ DARBESİ" VE "UZUN BIÇAKLAR GECESİ"


Eğer Hitler yaşasaydı hiç kuşkusuz Erdoğan'ı kıskanırdı.Çünkü Erdoğan Hitler'in  faşist yöntemlerini o kadar geliştirmiştir ki, 15 Temmuz'da neredeyse kusursuz denebilecek bir "üstü örtülü" darbe gerçekleştirmiştir.


15 Temmuz'da Cemaat'in Ordu içerisindeki kadroları bırakalım darbe yapmayı, buna teşebbüs dahi etmemişlerdir.Olan biten Erdoğan ile AKP ve Ordu içerisindeki Kemalist faşistlerin birlikte, "kendilerine darbe yapılıyormuş" görünümü vererek, Cemaat'in kadrolarını ve her iki kesimin bütün düşmanlarının tasfiye edildiği bir "üstü örtülü" darbedir.


Aynı darbe taktiğini bir zamanlar (2005 - 2011 arası)  AKP-Fethullah Gülen Cemaati ittifakı, Kemalistlere karşı uygulamıştı. Şimdi bu yöntemin aynısı AKP-Ordu ittifakı temelinde Gülen Cemaati'nin kadrolarına karşı uygulandı. İki darbe arasındaki fark, birincisi (Ergenekon Komplosu) beş-altı yıla yayıyılırken, ikincisi (15 Temmuz Komplosu) on saate sıkıştırılmıştır.


İşin ilginç tarafı bu darbenin,  Hitler'in iktidarın iplerini tam ele geçirdiği ve Nazi Partisi içerisindeki eski müttefiklerini tasfiye ettiği ve  bu tasfiyeyi Alman Ordusu'nun generallerinin güvenini kazanmaya bağladığı ve de adına "Uzun Bıçaklar Gecesi" denilen Nazi darbesine çok benzemesidir.


AKP-Ordu ittifakının 15 Temmuz Darbesi, AKP-Cemaat ittifakının uzun zamana yaymış olduğu, psikolojik ve özel savaş taktiklerine dayanan Ergenekon Komplosu Darbesi'nin mantığının aynısı olup, sadece bu tür bir darbenin bir geceye sıkıştırılmış halidir.AKP ve Ordu kendi özel savaş kuvvetleriyle, kendilerine karşı sözde bir darbe tezgahlamışlar ve bu kendi tezgahı olan darbeyi Cemaat'in kadrolarının üzerine atarak (bir zamanlar Cemaat AKP ile birlikte  aynısını yapmıştı) sözde darbeyi bastırma görünümü altında aslında kendileri darbe yapmışlardır. 15 Temmuz Erdoğan darbesi, baştan aşağı bir tezgahtır.Hem de çok iyi kurgulanmış ve uygulanmış bir tezgah.


Hiç kuşkusuz bütün karşılaştırmalar, Lenin'in dediği gibi biraz topallar. Bundan kasıt ,  karşılaştırılan örneklerin  birbirlerini tam karşılamadıkları sadece bazı benzer yanlarının olduğudur. Erdoğan'ın "15 Temmuz Darbesi" ile Hitler'in 1934'ün 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece yaptığı temizlik hareketi arasında büyük bir benzerlik vardır."Uzun Bıçaklar Gecesi"ni Almanlar intikam gecesi anlamında kullanırlar ve bir çok hesabın görüldüğü gece olarak bilinir. Erdoğan aşağı-yukarı on saat içinde, toplumda kiminle  hesabı  varsa, bu hesabı görmekle kalmadı, geleceğe dönük büyük bir faşist atılımın ve "faşist tsunami dalgası"nın oluşmasını da sağladı.


Hitler 1934'teki Uzun Bıçaklar Gecesi ile Nazi Partisi'nin özerk hareket eden ve SA'lara sahip  sol kanadını ve de bununla birlikte daha önce 1923 Birahane Darbesi'ni bastıran eski devlet kadrolarını tasfiye etti. Nazi Partisi'nin sol kanadı, parti merkezinden ayrı hareket ederek hem bir tehlike kaynağı oluşturuyordu hem de sokaklardaki şiddet hareketi,Nazi Partisi'nin Alman Ordusu'nun generalleri ile birleşmesini engelliyordu.Uzun Bıçaklar Gecesi ile Hitler Alman generallerine de büyük bir mesaj yollayarak, Ordu'yu Nazi Partisi'nin siyasi kanatları altına almıştır.


Aynı durum AKP ile Türk Ordusu arasında da oluştu.AKP'nin Gülen Cemaati ile birlikte, Kemalist Ordu'ya karşı yaptığı Ergenekon Komplosu, AKP ile Ordu arasında derin bir güvensizliğe ve hatta düşmanlığa neden oldu.AKP'nin Cemaat ile düşmanlık yaşamasıyla ve  Ordu'ya yanaşmasıyla her ikisi arasında Cemaat'e karşı bir ittifak oluştu.15 Temmuz Darbesi hiç kuşkusuz bu ittifakın ortak düşmanın tasfiyesinden dolayı pekişmesi anlamına da gelmektedir. Bununla birlikte  olaylar göründüğünden daha karmaşıktır.


MİT-Genelkurmay ortak tezgahı olan 15 Temmuz Darbesi, AKP ve Ordu'nun tam kaynaşmasına da neden olabilir.Ordu geçmişte ABD'nin Gülen ve AKP üzerinden kendilerine darbe yapmalarından dolayı, tamamen Batı'dan kopmuş da olabilir.Ama şimdilik Ordu'nun kendi kaderini tamamen AKP'ye bağladığı ve giderek onun güdümüne tamamen girdiği hemen hemen kesindir.15 Temmuz Darbesi,Türkiye'nin Batı'dan tamamen kopuşunun (ki uzun zamandır başlamıştı) kesinleştiği ve bugüne kadar Erdoğan'ın gizli bir şekilde alttan alta yürüttüğü Batı-karşıtlığının açığa çıktığı ve NATO'dan çıkışla sonuçlanacak bir gelişmedir.


Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbesi, Ergenekon Komplosu Darbesi'ndeki gibi , devlet içerisindeki karşıt güçlerin (Cemaat, sosyal-demokrat,liberal vs.) komplo ile bastırılmasının, Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı saldırı ile birleştirilmesi üzerine oturtulmuştur.15 Temmuz Darbesi, Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı topyekün savaşa da giriş oluşturmaktadır.Erdoğan idam tartışmalarını hemen darbe sonrası bilerek başlatarak, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın idamı üzerinden PKK'ye karşı büyük bir saldırının haberini vermiştir.  Amaç PKK Genel Başkanı Sayın Abdullah Öcalan'ın idamını gündeme getirerek ve Kürt halkını zamansız isyana teşvik ederek , Kürt Soykırımı'na kadar gidecek  çok kapsamlı bir bastırma gerçekleştirmektir.


15 Temmuz Darbe tezgahından sonra devlet içerisinde yapılan kapsamlı tasfiyeler, bu darbenin çok önceleri planlandığının açık bir göstergesidir. Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlıktan alınması,Devlet Bahçeli'nin MHP'deki muhalifleri Cemaat'çi ilan etmesi, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, idamın hemen dillendirilmesi, Rusya ve İsrail ile normalleşme ve Suriye ile dolaylı görüşmelerin hepsi, bu darbe etrafında planlanan gelişmelerdir.


Ordu içerisinde de , Emniyet ve Yargı'daki gibi tasfiyeler yapmak varken yani tek tek tutuklayarak ya da görevden uzaklaştırarak tasfiye gerçekleştirmek varken, bir "darbe görüntüsü oluşturarak" kapsamlı bir darbe yapmanın, başka siyasi planlar ile bağlantılı olduğu su götürmez bir gerçektir. Erdoğan'ın bu darbe ile amaç ve planlarını kısaca şöyle belirtmek mümkündür: 

1-Erdoğan'ın devlete ve topluma kapsamlı bir şekilde müdahale etmek için güçlü bir nedene ihtiyacı vardı.Ama mevcut koşullarda böyle bir nedeni oluşturamıyordu.Darbe tezgahı ile büyük bir neden oluşturarak, bütün devlet kurumlarını tasfiyelerle ele geçirdi.

2-Başkanlık Sistemi'nin ve rejimin değişiminin önündeki engelleri tamamen ortadan kaldırdı.

3-Erdoğan  darbe tezgahı ile toplumda çeşitli kesimleri (siyasiler, askerler, polisler, gazeteciler, medya grupları, inanç kesimleri, sanatçılar, aydınlar, gazeteciler vs.) bu sahte  darbenin arkasına takarak açığa  çıkartmak ve tasfiye etmek istiyordu.Ama kimse pek yutmadı. Bu noktada başarısız oldu.

4-Erdoğan bilerek sert bir bastırma yöntemi izleyerek,bundan sonra darbe teşebbüsünde bulunmak isteyenleri nasıl bir sonun beklediğini gösterdi.

5-Erdoğan darbe tezgahı taktiğiyle Batı'yı da köşeye sıkıştırarak ve onları darbecilerin destekçisi pozisyonuna sokarak,Batı'dan gelecek bütün eleştirilerin inandırıcılığını yoketti ve halkı Batı'ya karşı soğuttu.İran'a olan ambargoyu delmeden,Rıza Sarraf dosyasına kadar bütün anti-Erdoğan girişimlerinin önünü almaya çalıştı.

6-CHP ve HDP'yi tamamen köşeye sıkıştırarak, pasifize etti ve onları sistemin demir parmaklıkları arasına aldı.

7-Cemaat kadrolarına , bir zamanlar beraber Ordu'ya karşı yapmış oldukları itibarsızlığın aynısını yaparak Ordu'nun sözde intikamını aldı ve onların biraz duygularını okşadı.

8-Kürt ve Alevi soykırımının önünü açtı. 

9-Bütün devrimci, demokrat ve liberallerin önündeki devlet  terörünün engellerini kaldırdı.

10-İdamın önündeki engelleri kaldırarak,Kürt Halkı Önderi Abdullah Öcalan'ın idamı aracılığıyla PKK'nin tasfiyesini gündemine aldı.


İnsanlar daha tam olarak 15 Temmuz'da ne olduğunu anlamadı. AKP ve Genelkurmay'ın 15 Temmuz tezgahı, psikolojinin,sürat ve sürprizin ustaca birleştirildiği ve 12 Eylül darbesi'nden kat be kat kötü bir darbedir. Devrimci ve demokrat kamuoyunda 15 Temmuz olayları, "iki gerici klik" arasında yaşanan bir kapışma olarak ele alınarak,farkından olmadan Erdoğan'ın darbesine haklılık zemini de oluşturulmaktadır.Bu durum dahi bu darbenin ne kadar ustaca hazırlandığı ,  etkili ve başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Halbu ki psikolojik savaş örtüsü kaldırıldığı andan itibaren bu tezgahın korkunç bir Erdoğan eseri olduğu ve bilinçli bir şekilde yüzlerce insanın ölüme gönderildiği görülecektir.Erdoğan bu darbe ile bugüne kadar olmadığı kadar güçlü hale gelmiştir.


Bu darbe tezgahından sonra Gülen Cemaati siyasi ve örgütsel olarak bitmiştir. Bundan sonra ideolojik ve  kültürel bir hareket olarak uzun yıllar kalabilir ancak siyasi olarak bitmiştir.


Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbesi'nden sonra Türkiye, tarihinin en karanlık dönemine girmiştir.Bu karanlıktan çıkışın tek yolu da artık devrimci hareketin önderliğinde bir silahlı direniştir.


DEVRİMCİ BÜLTEN|
_ _