[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  13-06-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  EMPERYALİZM VE TÜRKİYE (KEMAL ERDEM) }
| Kitap - Broşür PDF
İçindekiler

ÖNSÖZ

1-Küreselleşme ve Uluslararası Sistemin Dönüşümü

2-Küreselleşme ve Bölgesel Pazarlar   

3-Küreselleşme ve Türkiye   

4-Genel Kar Oranlarının Uluslararası Çapta Eşitlenmesi ve Uluslararası Ölçekte Genişletilmiş Yeniden-Üretim ve Birikim  

A-Giriş   
B-Değerlerin Üretim-Fiyatlarına Dönüşümü ve Genel Kar Oranı   
C-Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi ve Artı-Kar (I)   
D- Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi ve Artı-Kar (II)   
E-Artı-Kar ve Birikim   
F-Artı-Kar ve Genişletilmiş Ölçekte Yeniden-Üretim   
G- Sermayenin Devir Hareketleri ve Kapitalizmin Tarihselliği  

5-Küreselleşme ve Uluslararası Sistemin Yönü   

EK-I   
ABD MALİ VE EKONOMİK KRİZİ VE BUNUN ULUSLARARASI ETKİLERİ ÜZERİNE 
 
I-Giriş   
II-ABD Mali Krizinin Nedenleri   
III- Uluslararası Genel Kar Oranı ve Uluslararası Faiz Oranı   
IV-Uluslararası Kredi ve Uluslararası Fiktif (Hayali) Sermaye   
V- Uluslararası Fiktif Sermaye Ve ABD’nin Gerçek Sermayesi   
VI-Uluslararası Mali Piyasalar Ve Uluslararası Merkez Bankaları   
VII- Kriz, Uluslararası Rezervlerin Hareketi ve Döviz Kurları   
VIII- ABD Ekonomisinin Resesyonu Ve Bunun Dünya Ekonomisine Etkileri  
IX- Sonuç   
DİPNOTLAR  

EK-2   
“DEMOKRATİK MODERNİTE” VE “DEMOKRATİK ULUS” DEVRİMLERİ   

EK-3   
AKP’NİN DENGE SİYASETİNİN SONUNA MI DOĞRU? 
 


 Kitabı PDF olarak okumak için buraya tıklayınız.
|
_ _